Päätöksenteko ja aikataulu - Oulun Vesi - Oulun kaupunki

SEURAAVANA VUOROSSA LUPAHAKEMUS

Vuoden 2017 alussa tehdään vedenoton lupahakemus aluehallintovirastoon (AVI). AVIn tehtävä on arvioida, täyttääkö pohjavesihanke kestävät ympäristökriteerit. 

AVI antanee päätöksensä vuoden 2018 aikana. Tarvittaessa lupahakemukseen ottavat kantaa myös eri oikeusasteet. Jos AVIn päätös on myönteinen, hankkeen rakennussuunnittelu tapahtuisi vuosien 2019 ja 2020 aikana ja käyttöönotto aikaisintaan vuonna 2023.

Varavesihanke on ollut Oulussa vireillä jo vuosikymmenen ajan. Matkan varrella hanke ja sen perusteet ovat muuttuneet. Ennen vuotta 2014 käyty keskustelu on tiedoiltaan vanhentunutta ja perustuu vanhaan hankesuunnitelmaan.

Hankkeen tausta

Uuden pohjavesihankkeen suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta 2014. Tällöin lähti liikkeelle Oulun yliopiston johdolla tehty monitavoitearviointi, missä koottiin eri sidosryhmät yhteen pohtimaan vaihtoehtoja Oulun vesihuollon turvaamiseksi.

​Monitavoitearvioinnin pohjalta laadittiin vedenhankinnan turvaamiseksi uusi hankesuunnitelma, joka hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2015. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kesällä 2016 suoritettiin maastotutkimuksia, joiden pohjalta laadittiin yksityiskohtaisia luontoselvityksiä. Esimerkiksi lähdeselvitys on laajin Suomessa koskaan laadittu arviointiraportti lähteisiin liittyen.