Pohjavesipostien vedenlaatu - Oulun Vesi - Oulun kaupunki

Pohjavesipostien vedenlaatu 2016-2017

pvp1, Maikkula
pvp2, Vesalanmäki
pvp3, Haukiputaantie
pvp4, Haarankankaantie
pvp5, Knuutilankangas
pvp6, Professorintie
pvp7, Kurkelanranta
pvp8, Vesijaontie 

2016-2017 PVP 1  (24.1.2017) PVP 2  (22.8.2017) PVP 3  (11.7.2017) PVP 4    (7.3.2017) PVP 5    (2.5.2017) PVP 6  (11.7.2017) PVP 7  (22.8.2017) PVP 8  (4.10.2016) Talousveden laatuvaatimukset
STM A 1352/2015
Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaatimus suositus
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0   0
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 1 ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu   *)
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l <0,010 <0,010 0,17 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,5  
rauta µg/l 3,4 23,0 34,1 <2,5 <2,5 3,3 5,7 10,0   <200
mangaani µg/l <0,2 0,35 13,9 6,6 <0,2 <0,2 <0,2 1,9   <50
ammonium mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010   <0,50
pH   8,1 7,2 8,5 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4   6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 0,16 0,19 <0,15 0,22 <0,15 0,15 0,21   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomau tettavaa ei huomau tettavaa ei huomau tettavaa ei huomau tettavaa ei huomau tettavaa ei huomau tettavaa ei huomau tettavaa ei huomau tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 110 110 180 110 100 100 100 97   <2500
kokonaiskovuus mmol/l 0,40 0,44 0,36 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40    

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Jokaisesta pohjavesipostista otetaan vesinäyte laboratoriotutkimuksiin vähintään kerran vuodessa.