Jump to Content

Puhdistustulokset Puhdistustulokset

Perämereen laskettavan puhdistetun jäteveden laatua seurataan päivittäin ja ympäristöviranomaisille raportoidaan jäteveden laadusta kolmen kuukauden välein eli neljännesvuosittain. Alla olevassa taulukossa on esitetty jätevedenpuhdistamolta Perämereen johdetun jäteveden laatu kuukausittain niiden tekijöiden osalta, joille on olemassa lupaehdot. Ohijuoksutukset on otettu huomioon lukuarvoja laskettaessa.

 Puhdistetun jäteveden laatu vuonna 2016.

Kuukausi BOD7ATU
Pitoisuus     [mg O2/l]
BOD7ATU
Puhd.teho [%]
PKok.
Pitoisuus     [mg P/l]
PKok.
Puhd.teho [%]
NKok.
Pitoisuus     [mg N/l]
NKok.
Puhd.teho [%]
Tammikuu 5.2 98 0.16 98 50 21
Helmikuu 7.3 97 0.24 97 56 10
Maaliskuu 16.7 93 0.26 97 54 13
Huhtikuu 18.1 89 0.28 96 42 16
Toukokuu 16.1 92 0.30 96 49 16
Kesäkuu 4.9 97 0.35 96 54 10
Heinäkuu 5.5 97 0.79 89 45 12
Elokuu 8.2 96 0.37 96 25 55
Syyskuu 5.4 98 0.15 99 29 56
Lokakuu 6.4 97 0.11 99 36 49
Marraskuu 6.6 98 0.13 99 46 33
Joulukuu 5.4 98 0.20 98 47 31
Ka. 2016 8.8 96 0.28 97 44 27
Lupaehto ≤ 15 ≥ 90 ≤ 0.5 ≥ 90 ≤ 20 (*) ≥ 70 (*)

(* Typenpoistolupaehto on voimassa vain silloin, kun Tpros. ≥ 12 °C. Typenpoistoa koskeva lupaehto oli vuonna 2016 voimassa 14.6. – 5.11. Keskiarvo kokonaistyppipitoisuudelle oli tuona aikana 33.6 mg N/l ja puhdistusteho 42 %.)