kanta-Oulu - Oulun Vesi - Oulun kaupunki

kanta-Oulu kanta-Oulu

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Kesäkuu 2017 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                             STM A 1352/2015
MÄÄRITYKSET yksikkö tutk. lkm/kk keskim. tutk. lkm/kk keskim. vaatimus suositus
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 4 0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 9 0 9 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 ei havaittu 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 9 0 9 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 13 0,70 13 0,70    
alumiini mg/l 1 0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 13 0,071 13 0,073   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 0 9 0    
kloori, kokonais  mg/l 13 0,31 13 0,32    
kloori, vapaa mg/l 13 ei todettu 13 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,3 1 1,2   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,78 9 0,77    
kokonaiskovuus odH 9 4,4 9 4,3    
mangaani mg/l 1 0,02 1 0,01   <0,05
nitriitti mg/l 1 ei todettu 1 ei todettu <0,10  
pH   13 8,5 13 8,5   6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 0,03 9 <0,03   <0,2
sameus FTU 9 0,16 9 0,13   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 43 1 43   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 18,4 13 18,0   <250
TOC-arvo mg/l 13 2,0 13 1,8   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,8 1 0,7   >1,5 (ohjeellinen)

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Kesäkuu 2017  

 Metsokangas

Linnanmaa

 Heikinharju

Kontinkangas

Perävainio

  Talousveden laatuvaatimukset
STM A 1352/2015
Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati-mus suositus
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0   0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu     *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0     0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,052 0,11 0,063 0,013 0,093   <0,5  
rauta µg/l 12,4 36,8 37,8 18,8 16,3     <200
mangaani µg/l 16,0 12,7 15,7 10,0 8,2     <50
ammonium mg/l 0,017 <0,010 <0,010 0,028 <0,010     <0,50
pH   8,5 8,4 8,6 8,5 8,5     6,5 - 9,5
sameus FTU 0,16 0,17 0,32 0,35 0,15     **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5     **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton     **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa     **)
sähkönjohtavuus µS/cm 180 180 180 180 180     <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,85 4,8
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,11 6,2


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,28
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,09
minimi <0,05
maksimi 0,21


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.