kanta-Oulu

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Marraskuu 2018 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                   STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 4 0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 9 0 9 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 ei havaittu 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 9 0 9 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 13 0,69 13 0,68    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 13 0,070 13 0,066   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 0 9 0    
kloori, kokonais  mg/l 13 0,30 13 0,34    
kloori, vapaa mg/l 13 ei todettu 13 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,2 1 1,2   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,77 9 0,76    
kokonaiskovuus odH 9 4,3 9 4,3    
mangaani mg/l 1 ei todettu 1 <0,02   <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,020 1 ei todettu <0,10  
pH   13 8,2 13 8,2 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 0,03 9 0,04   <0,2
sameus FTU 9 0,12 9 0,21   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 44 1 40   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 18,1 13 17,7   <250
TOC-arvo mg/l 13 1,1 13 1,5   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,7 1 0,8   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Marraskuu 2018

 

 Rajakylä

Linnanmaa

 Maikkula

Kontinkangas

 

 

Talousveden laatuvaati-      mukset

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0     0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu       *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0       0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,029 0,049 0,022 0,010     <0,5  
rauta µg/l 37,6 38,3 25,6 26,1       <200
mangaani µg/l 12,7 12,1 18,4 20,2       <50
ammonium mg/l 0,012 <0,010 0,017 0,028       <0,50
pH   8,3 8,3 8,3 8,3     <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,15 <0,15 <0,15 0,18       **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5       **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton       **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

      **)
sähkönjohtavuus µS/cm 190 180 190 180       <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,79 4,4
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,25 7,0


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,27
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,10
minimi ei todettu
maksimi 0,22


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.