kanta-Oulu kanta-Oulu

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Huhtikuu 2018 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                   STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutk. lkm/kk keskim. tutk. lkm/kk keskim. vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 4 0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 8 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 5 ei havaittu 5 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 3 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 8 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 13 0,72 13 0,69    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 15 0,070 15 0,070   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 0 9 0    
kloori, kokonais  mg/l 15 0,27 15 0,27    
kloori, vapaa mg/l 15 ei todettu 15 ei todettu    
kloridi mg/l 1 8,2 1 1,0   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,88 9 0,85    
kokonaiskovuus odH 9 4,9 9 4,8    
mangaani mg/l 3 <0,02 1 <0,02   <0,05
nitriitti mg/l 1 ei todettu 1 ei todettu <0,10  
pH   13 8,2 13 8,2 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 0,03 9 <0,03   <0,2
sameus FTU 10 0,13 10 0,17   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 36 1 42   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 20,4 13 19,5   <250
TOC-arvo mg/l 15 1,8 15 1,5   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  5 <2 5 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,7 1 0,8   >1,5 (ohjeellinen)

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Huhtikuu 2018

 

 Kaijonharju

Linnanmaa

 Knuutilankangas

Kontinkangas

Iinatti

 

Talousveden laatuvaati-      mukset

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos   vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0   0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu     *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0     0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,085 0,044 0,016 <0,010 0,054   <0,5  
rauta µg/l 38,2 36,4 26,2 27,1 19,8     <200
mangaani µg/l 13,7 12,1 14,5 14,2 16,4     <50
ammonium mg/l 0,016 0,013 0,025 0,032 0,027     <0,50
pH   8,5 8,5 8,5 8,5 8,3   <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15     **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5     **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton     **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa     **)
sähkönjohtavuus µS/cm 200 190 190 180 200     <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,79 4,4
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,25 7,0


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,27
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,10
minimi ei todettu
maksimi 0,22


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.