kanta-Oulu - Oulun Vesi - Oulun kaupunki

kanta-Oulu kanta-Oulu

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Elokuu 2017 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                             STM A 1352/2015
MÄÄRITYKSET yksikkö tutk. lkm/kk keskim. tutk. lkm/kk keskim. vaatimus suositus
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 4 0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 9 0 9 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 ei havaittu 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  6 ei havaittu 5 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 9 0 9 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 14 0,72 13 0,70    
alumiini mg/l 1 0,06 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 13 0,078 13 0,080   <0,50
hiilidioksidi mg/l 10 0 10 0    
kloori, kokonais  mg/l 13 0,33 13 0,31    
kloori, vapaa mg/l 13 ei todettu 13 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,4 1 1,3   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,75 9 0,71    
kokonaiskovuus odH 9 4,2 9 4,0    
mangaani mg/l 1 ei todettu 1 ei todettu   <0,05
nitriitti mg/l 1 ei todettu 1 ei todettu <0,10  
pH   13 8,5 13 8,4   6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 <0,03 9 <0,03   <0,2
sameus FTU 9 0,16 9 0,14   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 40 1 37   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 17,6 13 16,8   <250
TOC-arvo mg/l 13 1,5 13 1,7   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  5 <2 5 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,8 1 0,9   >1,5 (ohjeellinen)

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Elokuu 2017  

 Höyhtyä

Linnanmaa

 Kirkkokangas

Kontinkangas

Karjasilta

Puolivälin-    kangas

Talousveden laatuvaati-     mukset

STM A 1352/2015

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus suositus
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,083 0,088 0,083 0,027 0,14 0,078 <0,5  
rauta µg/l 23,8 34,1 20,9 17,3 56,4 19,0   <200
mangaani µg/l 8,9 9,9 10,8 14,3 12,1 23,5   <50
ammonium mg/l 0,014 <0,010 0,019 0,024 <0,010 0,016   <0,50
pH   8,6 8,6 8,6 8,7 8,7 8,7   6,5 - 9,5
sameus FTU 0,17 0,17 0,15 0,35 0,18 0,17   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 170 170 180 170 170 180   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,85 4,8
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,11 6,2


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,28
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,09
minimi <0,05
maksimi 0,21


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.