kanta-Oulu

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Syyskuu 2018 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                   STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 4 0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 8 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 2 4 2   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 8 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 12 0,70 12 0,69    
alumiini mg/l 1 0,06 1 0,07   <0,2
ammonium mg/l 12 0,071 12 0,068   <0,50
hiilidioksidi mg/l 8 0 8 0    
kloori, kokonais  mg/l 12 0,44 12 0,32    
kloori, vapaa mg/l 12 0,09 12 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,4 1 1,2   <250
kokonaiskovuus mmol/l 8 0,73 8 0,66    
kokonaiskovuus odH 8 4,1 8 3,7    
mangaani mg/l 1 ei todettu 1 <0,02   <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,020 1 <0,020 <0,10  
pH   12 8,3 12 8,4 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 8 <0,03 8 <0,03   <0,2
sameus FTU 8 0,13 8 0,17   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 39 1 33   <250
sähkönjohtavuus mS/m 12 17,0 12 15,7   <250
TOC-arvo mg/l 12 1,5 12 1,4   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,8 1 1,0   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Syyskuu 2018

 

 Kuivasranta

Linnanmaa

 Kastelli

Kontinkangas

Laanila

Pikisaari

Talousveden laatuvaati-      mukset

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 4 1 ei havaittu ei havaittu ei havaittu 1   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,061 0,018 0,028 <0,010 <0,010 0,027 <0,5  
rauta µg/l 21,2 24,0 51,2 17,3 8,5 12,9   <200
mangaani µg/l 7,8 12,2 26,8 21,4 15,4 17,7   <50
ammonium mg/l 0,023 0,011 0,023 0,016 0,024 0,019   <0,50
pH   8,6 8,4 8,8 8,6 8,4 8,4 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,15 <0,15 0,57 <0,15 0,16 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 170 170 150 160 170 170   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,79 4,4
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,25 7,0


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,27
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,10
minimi ei todettu
maksimi 0,22


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.