Jump to Content

Tietoa ympäristöluvasta Tietoa ympäristöluvasta

Taskilan jätevedenpuhdistamolla on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Luvan ehtojen mukaisesti lupamääräykset on tarkistettava määräajoin ja tarkistusta varten Oulun Vesi on jättänyt 27.12.2012  hakemuksen Pohjois-Suomen AVI:lle ympäristöluvan tarkistamiseksi.

Hakemuksen diaari: PSAVI/163/04.08/2012

Asiakirjat ja kuulutus ovat muistutuksen tekoa varten nähtävissä 8.7.- 29.8.2014 Oulun Seudun ympäristötoimessa (os. Solistinkatu 2). Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen toimitiloissa, Linnankatu 1. 1 krs, Oulu. Kuulutus on nähtävissä www-osoitteessa: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu