Verkoston ylläpito

Verkoston pituudet kasvoivat 


Ylläpidettävän verkoston pituudet kasvoivat viime vuonna. Loppuvuonna vesijohtoverkoston pituus oli 1 955 km, jätevesiviemäriverkoston 1 293 km ja hulevesiviemäriverkoston 646 km. Vesijohtovuotoja esiintyi 84 kappaletta. Edellisenä vuonna vuotoja oli 49 kappaletta, ja tämä luku oli kaikkein aikojen pienin. Vaikeasti paikannettavia vesijohtovuotoja esiintyi Haukiputaan ja Kiimingin alueilla, ja ne aiheuttivat vedenottamoilla ongelmia vedentuotannossa.

Vuoden 2018 aikana Haukiputaan ja Kiimingin verkostot yhdistettiin veden riittävyyden varmistamiseksi kaksi kertaa. Vesijohtoverkon vuotovesiprosentti nousi 13,5 prosenttiin. Vesijohtoverkostossa Metsokangasta vaivannut huono vedenpainetaso huippukulutuksen aikana saatiin parannettua johtosaneerausten valmistuttua sekä kiinni olevien sulkuventtiilien löytymisellä.  Jätevesiviemäreitä huuhdeltiin ja puhdistettiin ohjelmoidusti kahden oman huuhteluauton sekä yksityisten huuhteluautojen voimin. Jätevesitukosten määrä pieneni ja niitä oli 114 kappaletta. Poikkeuksellisen lämmin ja kuiva kesä laskivat viemärin vuotovesiprosentin 29,1 prosenttiin.

Haukiputaan alueen jätevedenpumppauksen kannalta tärkeän Ervastinrannan jätevesipumppaamon pumppausjärjestelyt uusittiin kokonaan, ja pumppaamolle lisättiin tasausallastilavuutta pitkien pumppausjaksojen varmistamiseksi.   Verkoston päivystysaikaiset työt ovat kasvaneet selvästi kolmen vuoden aikana, ja kaivuuta vaativia korjauksia on ollut päivystysaikana poikkeuksellisen paljon. Vuoden aikana päivystyksen aikaisia töitä oli noin 30 viikossa ja yli 1 500 vuodessa.  Tehtyjen töiden ja ongelmatilanteiden valokuvapohjaiseen dokumentointiin käyttöönotettiin Buildie-sovellus. Buildie-sovelluksella työssä kännykällä otetut valokuvat siirtyvät paikkatietopohjaisesti ohjelman tietokantaan. Sovellusta alettiin testata myös verkoston ylläpidon työpäiväkirjana. 

 
Kaksi muraalia 


Hollihaan jätevesipumppaamo on usean vuoden ajan kärsinyt erilaisista graffiteista sekä töhryistä. Kesällä 2018 oululainen katutaiteilija Lasse Rimpilä maalasi pumppaamon julkisivut nuorekkaaksi vesihuoltoaiheiseksi kokonaisuudeksi. Vastaavan sotkemisongelman vuoksi Puolivälinkankaan vesitornin juureen maalautettiin teos, jonka ideoinnista ja toteutuksesta vastasivat Oululaiset Timo Tyynismaa ja Mirva Korhonen. Teoksessa on 12 vuodenaikaa, joita jokaista edustaa Oulun seudulla tavattavat eläimet. 


Vesihuoltotarvikkeiden määrittelytyöryhmä 


Oulun Veden verkoston rakentamiseen käytettävien osien ja toimilaitteiden määrittämiseksi perustettiin vesihuoltotarvikkeiden määrittelytyöryhmä. Työryhmässä on laajasti edustettuna työnjohtotasoa sekä asentajia verkoston ylläpitoyksiköstä sekä rakennuttamisesta. Työryhmän tehtävä on haastava, koska päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja vesihuollon varmuuteen. Työryhmän tehtäviin kuuluu myös vesihuollon varmuusvaraston määrittäminen. 


Vesitornitarkastukset

 

Vesitorneihin tehtiin ylimääräiset kattotarkastukset johtuen Oulunsalon vesitornin yllättävästä kattovuodosta. Vesitornien rakenteet todettiin tarkastuksessa hyväkuntoisiksi. Vesitornien vedenlaadun varmistamiseksi aloitettiin UV-desinfiointilaitteistojen suunnittelutyöt Oulunsaloon, Puolivälinkankaalle sekä Maikkulaan. Oulunsalon vesitornin osalta työt aloitettiin joulukuussa.