Verkoston ylläpito

Viemäritukosten määrä kasvoi

Oulun Veden viemäriverkoston pituus on 1 275 km ja hulevesiviemäriverkoston 623 km. Vuonna 2017 huuhdeltiin runkoviemäreitä koko toiminta-alueella aiempia vuosia enemmän omana työnä sekä urakoitsijan toimesta. Tästä huolimatta viemäritukosten määrät kasvoivat viime vuodesta 46:lla kokonaismäärän ollessa 134. Tukoksista aiheutui korvattavia vahinkoja 16 kiinteistöön. Verkoston ylläpidolla on kaksi imupainehuuhteluautoa,joilla pestään pääsääntöisesti jätevesiviemäreitä sekä pumppaamoja niiden toimivuuden varmistamiseksi sekä viemäröinnin hajuhaittojen vähentämiseksi. Huuhteluautoja käytetään avustamaan korjauskaivantojen kuivana pidossa sekä hulevesiviemäreiden kunnossapidossa. Huuteluautoilla on tärkeä rooli myös viemäritukosten aukaisussa, jotta tukoksista ei aiheutuisi vahinkoja tukosalueen asukkaille. Oulun Vesi hankki viime kesänä uuden huuhteluauton. Hankittu imupainehuuhteluauto on nykyaikainen, tehokas ja sen huuhtelulaitteisto on Suomessa valmistettu. Ajoneuvo maalautettiin veden siniseksi ja sen yläosaan sijoitettiin Oulun Veden valomainos. Kalusto on osoittanut toimivuutensa ja sitä tullaan käyttämään ensisijaisesti ennakoivassa kunnossapidossa viemärilinjojen huuhtelussa.


Vuotojen määrä ennätyksellisen alhainen

Verkoston ylläpidon henkilöstö korjasi vuonna 2017 vesijohtovuotoja 49 kappaletta. Vuotojen määrä oli ennätyksellisen alhainen ja se kertoo hyvin onnistuneista saneerausvalinnoista aikaisempina vuosina. Vuotojen määrään vaikuttaa suuresti vesijohtoverkoston paineen tasaisuus.
Tästä esimerkkinä on Haukiputaan alue, jossa vuotojen määrä pieneni vuodesta 2016 jopa 27 kappaleella. Syy Haukiputaalla edellisen vuoden painevaihteluihin oli vesitornin ja Onkamon vesilaitoksen saneeraus.

Rakentaminen

Rakentamisen piristyminen näkyi verkoston ylläpidossa jälkiliittymien ja sprinkleriliittymien rakentamisen kasvuna. Vaikka uusia asuinalueita on kaavoitettu mallikkaasti, niin uusia rakennuksia tulee osin myös vanhoille asemakaava-alueille, joissa liittymiä ei ole valmiiksi rakennettu. Liittymien rakentaminen on usein haastavaa liikenteen ja olemassa olevien infrarakenteiden vuoksi. Uusiin kiinteistöihin asennettiin vesimittareita 386.

Cromi-valvomo laajentui

Verkostoautomaatiojärjestelmänä toimiva Cromi-valvomo laajentui Ylikiimingin siirtolinjan sekä Kiimingin jätevesipumppaamoiden liittämisellä järjestelmään. Oulun Veden kunnossapidossa olevien hulevesipumppaamoiden logiikkojen uusinta aloitettiin ja ensimmäisessä vaiheessa niitä vaihdettiin 70 pumppaamoon. Cromi-valvomon vikahälytysten määrää saatiin pienennettyä huomattavasti muuttamalla hälytysraja-arvoja kohdekohtaisesti. Cromiin otettiin käyttöön uusia hälytysten analysointityökaluja ja valvomo-ohjelmaan tehtiin useita pieniä käyttöä parantavia muutoksia.