Ylikiiminki

Ylikiimingin verkostovesien viranomaisvalvonnan tulokset

Lokakuu 2018 Joloskylä Arkala Talousveden laatuvaatimukset
STM A 1352/2015
Määritykset yksikkö tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli  mpn/100 ml 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 1 ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
           
rauta µg/l <2,5 <2,5   <200
mangaani µg/l <0,2 <0,2   <50
ammonium mg/l <0,010 <0,010   <0,50
pH   8,0 7,6 <9,5 6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomautet-
tavaa
ei huomautet-
tavaa
  **)
sähkönjohtavuus µS/cm 130 100   <2500
           
           

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia  

Alueen talousveden kokonaiskovuus

  mmol/l °dH

keskiarvo

0,34

1,9

minimi

0,09

0,5

maksimi

0,60

3,4


 Alueen talousveden fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo < 0,20
minimi < 0,20
maksimi < 0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l
 

 Alueen talousveden syövyttävyysindeksi

   
keskiarvo 5,6
minimi 2,9
maksimi 15,5

(STM A 1352/2015) ohjearvo>1,5