Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelma

Miten viemäröinti lähtee liikkeelle?

Haja-asutusalueiden viemäröintihankkeet käynnistyvät asukkaiden aktiivisuuden mukaan. Mikäli alueen kiinteistönomistajista 70 % on kiinnostuneita viemäröinnistä, käynnistetään tarkempi suunnittelu. Tällöin asukkaille lähetetään kirje, jossa kerrotaan viemäröintimahdollisuudesta kustannuksineen ja muine tietoineen.

Harkinta-ajan jälkeen tehdään liittymissopimukset ja kilpailutetaan hanke. Oulun Vesi rakennuttaa kustannuksellaan runkoviemärin.
Kiinteistöt rakentavat taloviemärit yhteisesti kilpailutettuna heti runkoviemärin valmistuttua tai myöhemmin yksin tai yhdessä. Verkostoon on liityttävä kahden vuoden sisällä runkoviemärin valmistumisesta.

Tämänhetkinen aikataulu

Viemäriin liittymishalukkuus on vähentynyt, joten ohjelman toteutuminen on ollut arvioitua hitaampaa. Ohjelma ei ole toteutunut asetetussa järjestyksessä, vaan asukkaiden aktiivisuuden mukaan.

Hanke

Toteutumistilanne

Holstinmutka-Piimäperä  
Kylänpuoli Valmis
Pikkarala, Mikonahontie, Ketolantie Valmis
Tirinkylä, Kotitie, Kukkulanraitti  
Salonpää Arvioitu toteutumisvuosi 2019
Vasankankaantie  
Kärppä Arvioitu toteutumisvuosi 2019
Huttukylä, joen eteläpuoli  
Pikkaraisenkylä  
Pikkarala, Viskaalintie ym. Valmis
Pukintie  
Hanhiperä  
Ukonkangas-Ukkolanmäki  
Kalimenkylä  
Kummunkankaantie-Juutisentie Valmis


Pohjavesialueilla sijaitsevat kiinteistöt

Pohjavesialueen viemäröinti voidaan rakentaa, vaikka liittymishalukkuus on vähäistä, koska Oulun Vesi haluaa varmistaa käytössä olevien pohjavedenottamoiden veden laadun. Pohjavesialueella olevan kiinteistön on pääsääntöisesti liityttävä laitoksen verkostoon.

Kaupunginvaltuuston päätöksen (10.10.2016) perusteella pohjavesialueilla oleviin kyliin rakennetaan viemäröinti seuraavassa aikataulussa:

Hangaksentie – Lehtolankuja - Viskaalintie 2017 (valmis)
Kylänpuoli 2017 (toteutuu 2018)
Salonpää 2018 (toteutunee 2019)
Rekikylä 2018 (toteutunee 2020)

Kaikissa haja-asutusalueiden viemäröintihankkeissa Oulun Vesi rakentaa vain alueen runkoviemärin ja pääsääntöisesti paineviemärinä. Kiinteistöt liittyvät omalla tai naapurin kanssa yhteisillä kiinteistöpumppaamoilla runkoviemäriin.

Viemäröinnin kustannukset

Kiinteistöjen omien kustannusten arviointiin voi käyttää seuraavia yksikköhintoja:

Talopaineviemäri 20–35 €/m
Kiinteistöpumppaamo asennettuna noin 4 000 €
Taloviettoviemäri 65 €/m
Sakokaivon täyttö ja putkitukset noin 400 €

Oulun Veden liittymismaksut asemakaavan ulkopuolella ovat seuraavat:

Kokonaiskerrosala Liittymismaksu, vesi Liittymismaksu, jätevesi
≤ 250 m2 2 770 € 2 770 €
>250 … < 400 m2 3 900 € 3 900 €
>400 … < 500 m2 4 410 € 4 410 €
> 500 m2 lasketaan taksan kohdan 2.2 mukaan korotettuna 50 %:lla, vähintään 4 410 € lasketaan taksan kohdan 2.2 mukaan korotettuna 50 %:lla, vähintään 4 410 €


Taloudellinen tuki  

Vanhoille kiinteistöille voidaan tarvittaessa myöntää korotonta maksuaikaa maksimissaan yksi vuosi. Maksuajan saamiseksi ole yhteydessä Oulun Veden asiakaspalveluun puh. 08 55843 800 tai asiakaspalvelu.oulunvesi@ouka.fi.

Kotitalousvähennys

ARA-avustus

Lisätietoja ohjelmasta

Asemakaavan ulkopuoliset alueet eivät pääsääntöisesti kuulu Oulun Veden toiminta-alueeseen, mutta vesihuoltolaitos haluaa kuitenkin edistää tiheämmin asuttujen kyläalueiden viemäröintiä.

Hankkeiden ohjeellinen toteuttamisjärjestys on määritelty aikanaan pisteyttämällä hankkeet yhteistyössä ympäristötoimen, yleiskaavoituksen, asemakaavoituksen ja maanhankinnan kanssa. Pisteytysperusteena on ollut maankäyttö, ympäristönsuojelu ja kustannustehokkuus.

Viemäröintiohjelma on hyväksytty 17.12.2014 liikelaitosten johtokunnassa.

Kysy meiltä lisää:

Projekti-insinööri Raimo Kangasharju p. 040 5736822