Hallinto ja talous - Oulun Vesi - Oulun kaupunki

Hallinto ja talous Hallinto ja talous

Liiketoiminnan tuki

Liiketoiminnan tukeen sijoittuvat laitosta koskevat kehittämisen, viestinnän, laadunhallinnan ja työsuojelun, asiakirjahallinnan  sekä muut laitostason strategiset tehtävät. Johtaja vastaa liiketoiminnan tuen asioista.

 Hallinto

Hallintoyksikössä työskentelee yhteensä 14 henkilöä: hallintopäällikkö, 2 hallintosihteeriä, laskutusesimies, 2 laskutusasiantuntijaa sekä 8 palveluasiantuntijaa. Näistä kolme on osa-aikaista ja yksi määräaikainen. Hallinnon tehtävät jakaantuvat seuraaviin kokonaisuuksiin:

Asiakaspalvelu- ja vesilaskutustehtäviin kuuluvat liittymis- ja käyttösopimusten tekeminen, neuvonta, muu asiakaspalvelu sekä vesilaskutus. Liittyneitä asiakkaita on n. 32 500.

Yleishallintoon kuuluvat johtokunta-asioiden, viranhaltijapäätösten, kirjeiden, tarjous- ja sopimusasiakirjojen viimeistely, asiakirjojen hallinta, tiedotustehtäviä, hankinta-asioita, sihteeritehtäviä ja erilaisia tilastoja

Henkilöstöhallintoon kuuluvat mm. työsopimukset, palkka-asiat, vuosilomat, virka- ja työvapaahakemukset, matkalaskut ja raportointi

Taloushallintoon kuuluvat mm. budjetointi, laskujen käsittely, yleislaskutus, toiminnan seuranta ja siihen liittyvät tilinpäätöstehtävät, erilaiset raportit.

Pääkäyttäjä- ja yhdyshenkilötehtävät sekä työryhmätehtävät: Lisäksi hallintoon kuuluu erilaisia pääkäyttäjä- ja yhdyshenkilötehtäviä ohjelmiin ja muihin tehtäviin liittyen sekä toimimista erilaisissa työryhmissä.

Osa henkilöstöhallintoa, kirjanpito, tilinpäätökset, reskontrien hoito ja osa johtokuntapalveluista ostetaan Monetra Oy:ltä ja Oulun Konttorilta.