Omistajan vaihdos

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinteistön omistajanvaihdoksen Oulun Vedelle. Tieto välittyy myös huleveden laskutukseen.

Vesimittarin lukema on pakollinen tieto. Ilman sitä ei omistajanvaihdosta voida tehdä. Liitä mukaan jäljennös kauppakirjasta pdf-muodossa. Kauppakirjaa käytetään omistajatietojen todentamiseen. Kauppakirja hävitetään todentamisen jälkeen.

Tietojen välittämiseen käytetään suojattua yhteyttä.

Omien tietojen (myyjä/ ostaja) antaminen riittää. Molempien osapuolten on kuitenkin täytettävä lomake omalta osaltaan tai oltava yhteydessä Oulun Veteen sähköpostitse vesilaskutus.oulunvesi@ouka.fi tai puhelimitse 08-558 43815.