Jump to Content

kanta-Oulu kanta-Oulu

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Tammikuu 2018 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                   STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutk. lkm/kk keskim. tutk. lkm/kk keskim. vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 12 0 5 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 15 0 9 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 11 ei havaittu 5 1   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  12 ei havaittu 5 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 15 0 9 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 14 0,70 14 0,69    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 14 0,080 14 0,078   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 0 9 0    
kloori, kokonais  mg/l 14 0,31 14 0,31    
kloori, vapaa mg/l 14 ei todettu 14 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,2 1 1,1   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,76 9 0,75    
kokonaiskovuus odH 9 4,3 9 4,2    
mangaani mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,020 1 <0,020 <0,10  
pH   14 8,4 14 8,3 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 0,03 9 <0,03   <0,2
sameus FTU 9 0,13 9 0,13   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 43 1 42   <250
sähkönjohtavuus mS/m 14 17,7 14 17,5   <250
TOC-arvo mg/l 14 1,4 14 1,2   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  5 <2 5 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,7 1 0,8   >1,5 (ohjeellinen)

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Tammikuu 2018

 

 Ahvenoja

Linnanmaa

 Lämsänjärvi

Kontinkangas

Tuira

Limingantulli

Talousveden laatuvaati-      mukset

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,11 0,042 0,061 0,024 0,017 0,018 <0,5  
rauta µg/l 31,2 26,2 18,7 21,5 23,3 35,2   <200
mangaani µg/l 12,1 10,4 12,4 11,4 10,4 12,0   <50
ammonium mg/l 0,013 0,017 0,012 0,031 0,027 0,012   <0,50
pH   8,5 8,8 8,6 8,7 8,8 8,7 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,15 0,20 <0,15 0,15 <0,15 0,17   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 180 180 170 170 180 180   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,79 4,4
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,25 7,0


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,27
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,10
minimi ei todettu
maksimi 0,22


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.