Jump to Content

Usein kysytyt kysymykset Usein kysytyt kysymykset

YLEISTÄ VESIHUOLLOSTA KYSYTTYÄ

Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, p. 08 558 43800

 

Mitä on verkostovesi, onko siinä pohjavettä?

Kanta-Oulussa verkostovesi valmistetaan Oulujoen vedestä eli pintavedestä. Kurkelanrannan veden joukkoon lisätään loppuvaiheessa pieni määrä, 2-3 %, Hangaskankaan alkaloitua pohjavettä ja näin ollen pääsääntöisesti joen eteläpuoleisella alueella on verkostoveden joukossa pieni määrä alkaloitua pohjavettä.

Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin, Ylikiimingin ja Yli-Iin alueilla vesi on pohjavettä.

Veden kovuus ja pH

Veden kovuus

Veden kovuus kuvaa veden sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojenmäärää. Vesilähteiden ja määperän vaihtelevuuden vuoksi veden kovuus vaihtelee Oulun alueella. 

Kanta-Oulussa vesi on pehmeää. Pohjavesialueilla vesi on hyvin pehmeää, paitsi Oulunsalossa, jossa vesi on keskikovaa.

pH

Laatusuositusten mukaan pH saa vaihdella välillä 6,5 – 9,5. Oulun Veden tuottaman veden pH vaihtelee 7,0-8,3 pH:n välillä.

 

Veden kovuus ja pH alueittain

 

Alue

pH

Kovuus

Kovuus a)

Luokitus

 

 

[mmol/l]

[odH]

 

Oulu

8.3

0.85

4.72

Pehmeä

Oulunsalo

7.8

1.10

6.11

Keskikova

Haukipudas

7.4

0.26

1.44

Hyvin pehmeä

Kiiminki

7.2

0.48

2.67

Pehmeä

Ylikiiminki

7.0

0.36

2.0

Hyvin pehmeä

Yli-Ii

7.4

0.09

0.5

Hyvin pehmeä

 

Lisätäänkö veteen fluoria?

Oulun verkostoveteen ei lisätä fluoria. Fluoria ei lisätä verkostoveteen enää missään Suomessa.

Vedessä on ruskeaa tai vihreää väriä tai samentumaa

Vesijohtoverkoston korjaustyöt, paineiskut tai runsas vedenotto saattavat aiheuttaa sakkauman irtoamisen putkiston sisäpinnoilta. Tämä sakkauma voi värjätä veden rusehtavan sameaksi.

Veden rusehtava sameus poistuu yleensä kohtalaisen nopeasti juoksuttamalla vettä hanasta tai seinävesipostista. Mikäli sakkeuma ei höviä vedestä kohtuullisessa ajassa, olkaa yhteydessä Oulun Veden asiakaspalveluun, p. 08 558 43800

Jos kiinteistön vesijohdosta tulee vihreää vettä, kyseessä on yleensä lämpimän käyttöveden lämmönvaihtimen vuoto. Kaukolämpöverkossa kulkeva kaukolämpövesi pääsee tuolloin sekoittumaan lämmönvaihtimessa talousveteen. Vihreää väriainetta käytetään kaukolämpövedessä nimenomaan ilmaisemaan mahdollisia vuotoja. Kylmään käyttöveteen kaukolämpövesi ei normaalisti pääse lämmönvaihtimesta, eikä väriaine sellaisenaan ole vaarallista. Koska kaukolämpövesi on kuitenkin kiertänyt putkistossa pitkään, ei sitä ole syytä käyttää ja vika tulee korjata pikimmiten.

Vesi on pahan makuista tai hajuista

Ensiksi on hyvä tarkistaa Oulun Veden nettisivut. Nettisivuilla viestimme kunnossapitotöistä ja muista mahdollisista häiriöistä vedenjakeluissa. Voitte myös juoksuttaa vettä jonkin aikaa, jolloin veden laatu yleensä palautuu normaaliksi.

Jos vesi ei palaudu normaaliksi eikä nettisivuillamme ole häiriötiedotetta, voitte ottaa yhteyttä talousveden viranomaisvalvonnasta vastaaviin Oulun seudun ympäristötoimen terveystarkastajiin.

Terveystarkastajat arvioivat, onko vesi syytä tutkia laboratoriossa ja tulevat tarvittaessa ottamaan vesinäytteen. Näyte on asiakkaalle maksuton.

Mikäli kysymyksessä on omasta mielenkiinnostanne tapahtuva vesitutkimus, kuten kaivovesitutkimus, vesinäytteen voi viedä maksullisia tutkimuksia tekeviin laboratorioihin. 

Minne vesinäytteen voi viedä?

Mikäli kysymyksessä on Oulun verkostoveden laatuun liittyvä valitusasia, on asiakas tällöin yhteydessä suoraan talousveden viranomaisvalvonnasta vastaavaan Oulun seudun ympäristötoimeen tai Oulun Veden asiakaspalveluun, joka ohjaa asian eteenpäin oikealle taholle selvitettäväksi. Oulun seudun ympäristötoimen yhteystiedot löytyvät Oulun kaupungin nettisivuilta osoitteesta https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistoterveydenhuollon-henkilokunta.

Mikäli kysymyksessä on asiakkaan omasta mielenkiinnosta tapahtuva vesitutkimus, kuten kaivovesitutkimus tai järvivesitutkimus, viedään vesinäyte maksullisia tutkimuksia tekeviin laboratorioihin analysoitavaksi. Oulun Veden käyttölaboratorio ei tee lainkaan laboratoriotutkimuksia ulkopuolisille.

Maksullisia tutkimuksia tekeviä laboratorioita ovat Oulussa esim.:

ScanLab Oy, Tutkijantie 4F, 90590 Oulun, sisäänkäynti sisäpihan puolelta

Laboratorio tekee laajasti mikrobiologisia vesianalyysejä ja suppeasti fysikaalis-kemiallisia vesianalyysejä, laboratorio tutkii myös uimavesien laatua. Ennen näytteenottoa ja näytteenvientiä tulee olla yhteydessä näytteiden vastaanottoon, puh. 044-703 6755.

Nablabs Oy, Nuottasaarentie 17, Ovi 302, 90400 Oulu

Laboratorio tekee laajasti mm. mikrobiologisia- ja fysikaalis-kemiallisia -analyysejä sekä liuottimien analysointeja

HUOM! Steriilit näytteenottoastiat ja -pullot on syytä hakea laboratoriosta. Näytteitä ei suositella otettaviksi omiin pulloihin tai astioihin saastumisriskin vuoksi.

Tutustumiskäynneistä (puhdistamot) sopiminen

Tutustumiskäynneistä puhdistamoille sovitaan Oulun Veden käyttöpäällikön tai vastaavien käyttömestareiden kanssa. Asiakaspalvelu ohjaa asiakkaan oikealla henkilölle.

Opiskelijoiden kesätyöpaikat

Yhteys Oulun Veden asiakaspalveluun, joka ohjaa asiakkaan johtajalle tai käyttöpäällikölle.

Vettä ei tule

Ensisijaisesti kannattaa tarkistaa "Ajankohtaista" -kohdasta, löytyykö sieltä mahdollisesti omaa aluetta koskeva tiedote jakelukatkoksesta. Muussa tapauksessa yhteys Oulun Veden asiakaspalveluun, joka ohjaa asiakkaan vastaavalle putkimestarille tai verkostoinsinöörille. Yhteystietosivulla on näkyvissä päivystysnumerot, joihin yhteydenotot tulee tehdä työajan ulkopuolella.

Lämmintä vettä ei tule

Oulun Vesi toimittaa vain kylmää vettä.

Jos kiinteistö kuuluu kaukolämmön piiriin, yhteys Oulun Energian Kaukolämmön vikailmoitukseen:

08 5584 3425 (ma-pe klo 8-16) 08 528 8200 (muina aikoina).

Taloyhtiöissä yhteys kiinteistönhoitajaan tai isännöitsijään.

Jos kiinteistö ei kuulu kaukolämpöön, niin silloin yhteys otetaan asiantuntevaan LVI-liikkeeseen. Taloyhtiöissä yhteys kiinteistönhoitajaan tai isännöitsijään.

Vesivuodot

Yhteys vastaavaan putkimestariin tai verkostoinsinööriin. Yhteystietosivulla on näkyvissä päivystysnumerot, joihin yhteydenotot työajan ulkopuolella tulee tehdä. Myös Oulun Veden asiakaspalvelu auttaa.

Vesimittari on rikki, vuotaa tai veden paine on heikko

Yhteys Oulun Veden asiakaspalveluun, joka ohjaa asiakkaan vastaavalle putkimestarille tai verkostoinsinöörille.

Vesimittarin tilaus (uudisrakennukset)

Vesimittari voidaan tilata Oulun Veden asiakaspalvelusta kohteeseen, johon liittymis- ja käyttösopimus Oulun Veden kanssa on tehty. Vesimittarin asentamisesta peritään palveluhinnaston mukainen maksu. Erityistapauksissa (esim. hankala paikka) asennus tehdään tuntiveloitushinnoilla.

Pohjavesipostista ei tule vettä, sille on tehty ilkivaltaa tai se on muuten rikkoutunut

Yhteys Oulun Veden asiakaspalveluun, joka ohjaa asiakkaan suoraan vastaavalle putkimestarille tai verkostoinsinöörille.

Pohjavesipostien sijainti

Pohjavesipostien sijainnit löytyvät Oulun Veden kotisivuilta kohdasta "Pohjavesipostit" ja sieltä edelleen "Pohjavesikartta". Pohjavesipostiin nro 2 tulee Kiimingin pohjavesi ja pohjavesipostiin nro 3 tulee Haukiputaan pohjavesi ja muihin tulee Pikkaralassa sijaitsevan Hangaskankaan pohjavesialueen pohjavesi.

VIEMÄRIVERKOSTOT

Viemäri ei vedä, lattiakaivoista kuuluu pulputusta

Vika voi johtua joko talojohdossa tai Oulun Veden runkoviemärissä olevasta tukkeutumasta. Mikäli on syytä epäillä vikaa Oulun Veden runkojohdossa, on otettava yhteys vastaavaan putkimestariin.

Viemäriverkoston tarkastuskaivosta purkautuu pahaa hajua

Vika voi johtua Oulun Veden runkoviemärissä olevasta tukkeutumasta. Yhteys on otettava vastaavaan putkimestariin tai verkostoinsinööriin.

Allas tai wc-pönttö on tukossa tai vuotaa

Kyseessä on kiinteistön oma vesikaluste, jonka korjauksista ja huolloista vastaa kiinteistön omistaja tai taloyhtiö. Tarvittaessa yhteyden voi ottaa asiantuntevaan LVI -liikkeeseen tai jätehuoltoyritykseen. Taloyhtiöissä yhteys ao. kiinteistönhuoltoyritykseen tai isännöitsijään.

Kaivon tyhjennys

Jätehuoltoyritykset ja muut yksityiset yrittäjät tai urakoitsijat tekevät saostus- ja umpikaivojen tyhjennyksiä. Oulun Veden asiakaspalvelussa on luettelo Oulussa tai Oulun seudulla toimivista yrittäjistä.

Sakokaivolietteen vastaanotto, lupa-asia

Sakokaivolietteen toimittajalla tulee olla Oulun Veden myöntämä lupa (johtajan päätös). Asiassa voi olla yhteydessä Oulun Veden asiakaspalveluun tai käyttöpäällikköön.

Minne Oulussa voi asuntoauton wc:n (septitankki) tyhjentää?

Asuntoautojen- ja vaunujen septitankkien tyhjennyspaikkoja on seuraavasti:

·         Nallikarin leirintäalue, Oulu, maksua vastaan

·         Ouluntullin huoltoasema, Kempele, maksua vastaan

·         Shell Zeppelin, Kempele

·         ABC-Tupos huoltamo, Liminka, 0,20 € oven avaus septitankin tyhjennyspisteeseen

·         Shell, Liminka

LIITTYMISSOPIMUKSET JA VESILASKUTUS

Liittymissopimuksen tekemiseen liittyviä kysymyksiä

Kysymyksiin vastaa Oulun Veden asiakaspalvelu.

Liittymän hinta uudisrakennuksissa

Tiedon saa Oulun Veden asiakaspalvelusta.

Ohjeita rakennusaikaisen veden saamiseksi, liittämisasiaa

Yhteys Oulun Veden asiakaspalveluun, joka ohjaa asiakkaan vastaavalle putkimestarille.

Lähtötiedot, kartat ja liittymiskohtalausunnot

Kotisivuiltamme voi tilata liitoslausunnon ja karttaotteita:

Liitoslausunnon tilaus

Karttaotteen tilaus

Mitä liittymismaksuun kuuluu?

Liittymismaksu on kiinteistökohtainen maksu, joka sisältää oikeuden liittyä yleiseen vesijohto- ja/tai viemäriverkkoon. Mikäli alueella on sadevesiviemäriverkosto (hulevesiviemäriverkosto), niin tontille tulee rakentaa myös sadevesiliittymä. Liittymä on jakelujohdosta tontin rajalle ulottuva tonttijohdon osuus ja siitä ei peritä liittymismaksun ja vesimittarin asennusmaksun lisäksi muita kustannuksia.

Tuleeko liittymismaksua jos vanha rakennus puretaan ja paikalle rakennetaan uusi rakennus?

Kyse on uudisrakentamiseen verrattavasta rakentamisesta, jota liittymismaksu koskee riippumatta siitä uusitaanko tonttijohtoja. Tällöin:

·         rakentajan on haettava uusi rakennuslupa

·         rakentaja tekee uuden liittymissopimuksen Oulun Veden kanssa

·         rakentaja saa uuden kulutuspaikkanumeron, jos vanha mittari on poistettu

 

Vesiliittymän arvo kiinteistökauppaa varten

Tiedon saa Oulun Veden asiakaspalvelusta.

Mittarilukemat, eräpäivän siirto, tilinumeron ilmoittaminen palautusta varten, osoitteen muutokset

Mittarilukemat ilmoitetaan ensisijaisesti sähköisesti online-palvelussa, palauttamalla lukemakortti postissa tai puhelimitse tai faksilla Oulun Veden vesilaskutukseen tai asiakaspalveluun. Osoitteenmuutokset ilmoitetaan Oulun Veden vesilaskutukseen tai asiakaspalveluun.

Eräpäivän siirto ja tilinumeroiden ilmoittaminen palautusta varten: Monetra Oy puh. 044 703 0731.

Mihin ilmoitan vesimittarin lukeman, kun muutan kerros- tai rivitalosta?

Kerros- tai rivitalosta muutettaessa vesimittarin lukema ilmoitetaan yhtiön isännöitsijälle tai muulle taloyhtiön asioita hoitavalle henkilölle, esim. hallituksen puheenjohtajalle.

Oulun Vesi laskuttaa kerros- ja rivitaloja vain päävesimittarin mukaan. Huoneistokohtaiset vesimittarit ovat taloyhtiön omia ns. jälkimittareita. Niiden luenta ja tarkistus hoidetaan taloyhtiön toimesta.

Veden hinta, onko tulossa muutoksia?

Ajantasaiset hintatiedot löytyvät myös Oulun Veden kotisivuiltahttp://www.ouka.fi/oulu/oulun-vesi/hinnastot-ja-sopimusehdot. Oulun Veden asiakaspalvelussa osataan kertoa tiedossa olevista hintamuutoksista.

Näin luet vesilaskua

Vesilaskun lukuohje (pdf-tiedosto, 1 Mt)