Kiiminki

Kiimingin verkostoveden viranomaisvalvonnan tulokset

Marraskuu 2018   Jääli Honkimaa Talousveden laatuvaatimukset
STM A 1352/2015
Määritykset yksikkö tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset  
E.coli mpn/100 ml 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1ml 2 1   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
           
rauta µg/l 35,6 40,6   <200
mangaani µg/l 0,57 1,1   <50
ammonium mg/l 0,012 <0,010   <0,50
pH   7,3 7,3 <9,5 6,5 - 9,5
sameus FTU 0,21 0,17   **)
väri mgPt/l <5 <5    
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomautet-
tavaa
ei huomautet-
tavaa
  **)
sähkönjohtavuus µS/cm 120 120   <2500

*)  Ei epätavallisia muutoksia
**) Käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Alueen talousveden kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,51 2,9
minimi 0,36 2,0
maksimi 0,69 3,9

 
Alueen talousveden fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.

Alueen talousveden syövyttävyysindeksi

   
keskiarvo 5,5
minimi 5,1
maksimi 7,1

(STM A 1352/2015) ohjearvo >1,5.