Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Kloorin käyttö vähentynyt kolmasosaan vedenpuhdistuksessa

Kloorin käyttö vedenpuhdistuksessa on vähentynyt Oulussa kolmasosaan reilussa kymmenessä vuodessa. Esimerkiksi vuonna 1996 klooria käytettiin vedenpuhdistuksessa 0,9 milligrammaa litraa kohti, mutta vuoden 2017 tammikuussa vain noin 0,3 milligrammaa litraa kohti. Kloorin määrää ryhdyttiin jo 80-luvun lopussa vähentämään, kun tietoisuus kloorauksen haitallisista sivutuotteista lisääntyi ja runsas klooraus heikensi veden makua ja hajua.

Klooria syötetään nykyään veteen vasta puhdistuksen loppuvaiheessa, kun aiemmin vapaata klooria lisättiin veteen useissa aiemmissa puhdistusvaiheissa, myös humuspitoiseen likaiseen veteen. 1990-luvulla sekä Hintan että Kurkelan vedenpuhdistamoilla otettiin käyttöön aktiivihiilisuodatus sekä otsonointi, mikä entisestään vähensi tarvittavan kloorin määrää. Myös rautasulfaatin hyödyntäminen vähensi kloorin käyttöä 2000-luvun alussa. Nykyisin käytössä oleva kloori on sidottua, mikä säilyy verkostossa pitempään eikä haise, kuten vapaa kloori 70- ja 80-luvuilla.