Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun hulevesimaksut arvonlisäverottomia

Oulun kaupungin hulevesilaskut ovat tänä vuonna arvonlisäverottomia. Tästä johtuen hulevesilaskut ovat viimevuotista pienempiä. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti hulevesimaksuista syyskuun 12. päivä, ja päätöksen mukaisesti hulevesimaksut ovat saman suuruiset kuin vuoden 2016 arvonlisäverottomat maksut. Vuoden 2017 laskutus tapahtuu joulukuun alkupuolella.

Hulevesi on rakennetulta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Ne johdetaan maaperään imeyttämällä ja vesistöihin putkiviemäreissä ja ojissa. Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa noin 25 000 kiinteistöltä. Hulevesimaksu otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 2016, ja sillä katetaan hulevesijärjestelmien suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kustannukset.

www.ouka.fi/hulevesi

Lisätietoja:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma, puh. 044 703 2114, tapio.siikaluoma(at)ouka.fi