Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Pateniemenrannan katujen rakennustyöt alkavat

Pateniemenrannan (Veneenveistäjänrannan) katujen ja vesihuollon rakentamistyöt alkavat Pateniemen vanhan sahan alueella. Valmistelevat työt on aloitettu mittaustöillä ja puuston poistolla. Lähipäivien aikana varsinaiset rakentamistyöt aloitetaan Haukiputaantien - Risuniityntien - Pateniemenrannan kiertoliittymästä Pateniemenrannan suuntaan. Rakennustyön seurauksena kiertoliittymän alueella liikkuu raskaita ajoneuvoja, jotka voivat aiheuttaa jonkin verran liikennehäiriöitä.

Urakassa rakennetaan alueen kunnallistekniikka ja kadut ensimmäisen päällystekerrokseen saakka valmiiksi. Katujen ja muiden yleisten alueiden viimeistelytyöt tehdään vaiheittain alueen kehittymisen ja talonrakentumisen mukaisessa aikataulussa. Nyt aloitettavat työt valmistuvat kokonaisuudessaan 2018 lokakuun loppuun mennessä. Teknisten verkostojen omistajat rakentavat alueelle uusia ja uusivat nykyisiä tietoliikenne-, sähkö- ja kaukolämpöverkostojaan rakennusurakan yhteydessä.

Rakennustyömaalle johtavat kulkureitit suljetaan suoja-aidoilla. Kevyen liikenteen kulku työmaan ohi ja työmaan läheisyydessä toimii normaalisti nykyisiä reittejä pitkin koko työmaan ajan. Töitä tehdään pääsääntöisesti yhdessä vuorossa klo 7.00- 16.00 välisenä aikana.

Töiden tilaajina ovat yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä Oulun Vesi liikelaitos ja pääurakoitsijana on Sundström Ab Oy. Alueen kehittämisestä ja tonttien myynnistä vastaa Aalto Construction Oy.

Kuva alueesta (jpg)

Lisätietoja:
katujen rakennuttaminen: Sami Hietakangas, p. 044 7032111, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
vesihuollon rakennuttaminen: Antti Hekkala, p. 044 7033832, Oulun Vesi liikelaitos
suunnittelu: Jukka Aitto-oja, p. 044 703 2120, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
alueen kehittäminen ja tonttien myynti: Ilari Schouwvlieger, p 040-544 4555, Aalto Construction Oy