Oulunsalo

Oulunsalon verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Toukokuu 2020   Pitkäkangas Vihiluoto Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet
STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017
Määritykset yksikkö tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 3 9   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset      
           
rauta µg/l 39 26   <200
mangaani µg/l 0,27 <0,2   <50
ammonium mg/l <0,01 <0,01   <0,50
pH   7,7 7,8 <9,5 6,5 - 9,5
sameus FTU 0,71 0,41   **)
väri mgPt/l 5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomautet-
tavaa
ei huomautet-
tavaa
  **)
sähkönjohtavuus µS/cm 250 240   <2500
           
           

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Alueen talousveden kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 1,32 7,4
minimi 1,02 5,7
maksimi 1,46 8,2

 

Alueen talousveden fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi 0,13

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.

Alueen talousveden syövyttävyysindeksi

   
keskiarvo 2,7
minimi 1,4
maksimi 6,9

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) ohjearvo >1,5.