Pohjavesipostien vedenlaatu - Oulun Vesi - Oulun kaupunki

Pohjavesipostien vedenlaatu 2016-2017

pvp1, Maikkula
pvp2, Vesalanmäki
pvp3, Haukiputaantie
pvp4, Haarankankaantie
pvp5, Knuutilankangas
pvp6, Professorintie
pvp7, Kurkelanranta
pvp8, Vesijaontie 

2016-2017 PVP 1 (24.1.2017) PVP 2 (21.2.2017) PVP 3 (2.5.2017) PVP 4 (7.3.2017) PVP 5 (2.5.2017) PVP 6 (12.7.2016) PVP 7 (23.8.2016) PVP 8 (4.10.2016) Talousveden laatuvaatimukset
STM A 1352/2015
Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaatimus suositus
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0   0
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 1 1 ei havaittu ei havaittu ei havaittu 1 1 ei havaittu   *)
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l <0,010 <0,010 0,17 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,5  
rauta µg/l 3,4 <2,5 25,1 <2,5 <2,5 19,0 8,8 10,0   <200
mangaani µg/l <0,2 <0,2 12,8 6,6 <0,2 0,91 0,31 1,9   <50
ammonium mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010   <0,50
pH   8,1 7,6 8,1 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4   6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 <0,15 0,18 <0,15 0,22 0,20 0,23 0,21   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomau tettavaa ei huomau tettavaa ei huomau tettavaa ei huomau tettavaa ei huomau tettavaa ei huomau tettavaa ei huomau tettavaa ei huomau tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 110 130 220 110 100 110 98 97   <2500
kokonaiskovuus mmol/l 0,40 0,44 0,36 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40    

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Jokaisesta pohjavesipostista otetaan vesinäyte laboratoriotutkimuksiin vähintään kerran vuodessa.