Suunnittelu ja rakennuttaminen Suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelu ja rakennuttaminen yksikkö huolehtii Oulun Veden verkostohankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Yksikössä on yhteensä 14 henkilöä ja esimiehenä toimii suunnittelupäällikkö.
 

Suunnittelutiimi

Suunnittelutiimin tehtäviin kuuluu mm. vesihuollon verkostojen suunnittelu ja suunnitteluttaminen, johtokartan ylläpito ja asiakaspalvelu. Tiimissä on vastaava suunnitteluinsinööri, kaksi suunnitteluinsinööriä, asiakaspalveluinsinööri, verkkotietoinsinööri, kartoittaja ja kaksi suunnitteluassistenttia.

Suunnittelutiimi tekee omana työnä verkoston saneeraussuunnitelmia sekä uusien alueiden vesihuoltosuunnitelmia. Noin puolet suunnittelutyöstä tilataan alan konsulteilta. Tiimi on mukana vesihuollon asiantuntijana useimmissa kaavahankkeissa. Suunnittelutiimi laatii liitoslausunnot uudisrakentajille ja määrittää liittymismaksut muille kuin pientaloille sekä osallistuu laajasti myös asiakaspalveluun.
 

Rakennuttamistiimi

Rakennuttamistiimin tehtäviin kuuluu verkostohankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Tiimissä on vastaava rakennuttajainsinööri, rakennuttajainsinööri, rakennuttajavalvojaa, työmaavalvoja ja projekti-insinööri.

Rakennuttamistiimi kilpailuttaa vesihuoltoverkostojen rakentamisen, valvoo töiden etenemistä ja laatua sekä tekee lopuksi tarvittavat verkoston vastaanottoon liittyvät työt. Vesihuoltoverkostoja rakennetaan usein samanaikaisesti muun kunnallistekniikan rakentamisen kanssa, joten yhteistyö yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa on tiivistä.