kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Helmikuu 2019 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 4 0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 8 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 ei havaittu 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 8 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 12 0,71 12 0,70    
alumiini mg/l 1 0,04 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 12 0,065 12 0,062   <0,50
hiilidioksidi mg/l 8 0 8 0    
kloori, kokonais  mg/l 12 0,30 12 0,29    
kloori, vapaa mg/l 12 ei todettu 12 ei todettu    
kloridi mg/l 4 1,2 4 1,1   <250
kokonaiskovuus mmol/l 8 0,74 8 0,71    
kokonaiskovuus odH 8 4,2 8 4,0    
mangaani mg/l 1 ei todettu 1 <0,02   <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,024 1

ei todettu

<0,10  
pH   12 8,4 12 8,3 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 8 0,04 8 0,03   <0,2
sameus FTU 8 0,14 8 0,20   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 4 40 4 37   <250
sähkönjohtavuus mS/m 12 17,4 12 16,8   <250
TOC-arvo mg/l 12 1,5 12 1,6   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  4 0,8 4 0,9   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Tammikuu 2019

 

 Linnanmaa

Limingantulli

 Kontinkangas

Ahvenoja

Pyykösjärvi

 

Talousveden laatuvaati-      mukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0   0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu 1 ei havaittu 1 ei havaittu     *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0     0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,047 0,031 0,018 0,087 0,068   <0,5  
rauta µg/l 27,8 42,9 33,0 23,8 52,1     <200
mangaani µg/l 7,6 11,6 11,2 8,7 10,0     <50
ammonium mg/l 0,011 <0,010 0,019 0,012 0,013     <0,50
pH   8,6 8,3 8,3 8,3 8,5   <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 0,17 0,16 <0,15 0,16     **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5     **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton     **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa     **)
sähkönjohtavuus µS/cm 170 170 170 170 180     <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,77 4,3
minimi 0,63 3,5
maksimi 1,09 6,1


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,31
minimi 0,24
maksimi 0,85

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,11
minimi <0,05
maksimi 0,30


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,10
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.