Tietoa ympäristöluvasta Tietoa ympäristöluvasta

Taskilan jätevedenpuhdistamolla on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Puhdistamon koko toimintaa koskeva ympäristöluvan tarkistamishakemus oli ollut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltävänä joulukuusta 2012 lähtien ja uusi ympäristölupapäätös saatiin 6.7.2017. Oulun Vesi valitti uudesta lupapäätöksestä ympärivuotisen kokonaistypenpoiston osalta Vaasan hallinto-oikeuteen 4.8.2017.

Hakemus- ja päätösasiakirjat ovat nähtävissä Aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa www-osoitteessa https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/.