jump-to-content

Tietoa ympäristöluvasta Tietoa ympäristöluvasta

Taskilan jätevedenpuhdistamolla on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Luvan ehtojen mukaisesti lupamääräykset on tarkistettava määräajoin ja tarkistusta varten Oulun Vesi on jättänyt 27.12.2012  hakemuksen Pohjois-Suomen AVI:lle ympäristöluvan tarkistamiseksi.

Hakemuksen diaari: PSAVI/163/04.08/2012

Asiakirjat ja kuulutus ovat muistutuksen tekoa varten nähtävissä 8.7.- 29.8.2014 Oulun Seudun ympäristötoimessa (os. Solistinkatu 2). Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen toimitiloissa, Linnankatu 1. 1 krs, Oulu. Kuulutus on nähtävissä www-osoitteessa: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu