Tunnusluvut - Oulun Vesi - Oulun kaupunki

Tunnusluvut 2015 Tunnusluvut 2015

 

Pumpattu vesimäärä 12 187 118   m3
Keskimääräinen vedenkulutus 33 389   m3/vrk
Puhdistettu jätevesimäärä 19 702 000   m3
Myyty vesimäärä 10 895 468   m3
Yleinen kulutus 10,60   %
Laskutettu jätevesimäärä 12 203 513   m3
Pohjavesiposteista jaettu vesimäärä 2 341   m3
       
Vesimaksu 1,52   €/m3
Jätevesimaksu 2,08   €/m3
Vesimaksut yhteensä 3,60   €/m3
       
Sakokaivolietteen vastaanottomaksu 6,56   €/m3
Umpikaivolietteen vastaanottomaksu 2,08   €/m3
Summat sisältävät alv:n 24 %      
       
Alueen väkiluku (koko kaupunki) 198 500   as.
Toiminta-alueen väkiluku 196 000   as.
Vesijohtoliittymät 195 800   as.
Viemäriliittymät 187 500   as.
Liittymien lisäys vuoden aikana 363    
Vesimittareita 33 602   kpl
       
Vesijohtoverkoston pituus 1899   km
Jätevesiviemäriverkoston pituus 1231   km
Sadevesiviemäriverkoston pituus 583   km
Viemäriverkoston pituus yhteensä 1814   km
Jätevesipumppaamoja 323   kpl
Sadevesipumppaamoja 147   kpl
Pumppaamoja yhteensä 470   kpl
Vesijohtovuotojen korjaukset 76   kpl
Venttiilien korjaukset ja uusimiset 91   kpl
Tonttivesijohtojen korjaukset 8   kpl
Asennetut vesimittarit 397   kpl
Viemäritukkeumien avaukset 90   kpl
Työtilaukset 416   kpl
       
Liikevaihto 36,1   M€
Vesilaitosinvestoinnit 4,9   M€
- Vesijohtoverkosto 3,0   M€
- Vedenpuhdistamot 1,1   M€
- Verkostoautomaatio 0,1   M€
- Muut 0,2   M€
Viemärilaitosinvestoinnit 7,5   M€
- Niihin saadut rahoitusosuudet 0,5   M€
- Taskilan jätevedenpuhdistamo 0,3   M€
- Jätevesiviemäriverkosto 5,0   M€
- Hulevesiviemäriverkosto 1,9   M€
- Verkostoautomaatio 0,1   M€
- Laitos- ja kalustoinvestoinnit 0,1   M€
- Muut 0,1   M€
       
Investoinnit yhteensä 12,4   M€
       
Vaikutus kaupungin talouteen 5,5   M€
Tilikauden ylijäämä 1,2   M€
       
Omavaraisuusaste 49,9   %
ROI (sijoitetun pääoman tuotto) 9,7   %
  Summat eivät sisällä arvonlisäveroa      
       
Vakinaisen henkilöstön määrä 106