Veden laatu Veden laatu

Verkostoon pumpattavan veden laadun tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asetuksessaan (1352/2015) asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Talousveden viranomaisvalvonta-analyysit  teetetään ulkopuolisessa puolueettomassa laboratoriossa. Toimintaa valvovana viranomaisena toimii Oulun seudun ympäristötoimi. Veden laatua tarkkaillaan myös jatkuvasti Oulun Veden omassa käyttölaboratoriossa.