Vuokralaisen vaihdos

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinteistön vuokralaisen vaihdoksen Oulun Vedelle. Tieto välittyy myös huleveden laskutukseen.

Oulun Vesi ei tee käyttösopimuksia vuokralaisen kanssa. Käyttöpaikan laskutus voidaan kuitenkin siirtää vuokralaisen nimiin omistajan suostumuksella. Omistajalle menee tieto ilmoittamastanne vuokralaisen vaihdoksesta. Oulun Vedellä on oikeus tarvittaessa vaatia jäljennös vuokrasopimuksesta sekä oikeus olla hyväksymättä maksuvelvoitteen siirtämistä vuokralaiselle tai kolmannelle osapuolelle.

Vuokralaisen mahdollisista maksujen laiminlyönneistä tiedotetaan vesiliittymän omistajaa.

Tietojen välittämiseen käytetään suojattua yhteyttä.