jump-to-content

Ylikiiminki Ylikiiminki

Ylikiimingin verkostovesien viranomaisvalvonnan tulokset

Lokakuu 2017 Joloskylä Arkala Talousveden laatuvaatimukset
STM A 1352/2015
Määritykset yksikkö tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli  mpn/100 ml 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 3 1   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l <0,010 <0,010 <0,5  
rauta µg/l <2,5 <2,5   <200
mangaani µg/l <0,2 <0,2   <50
ammonium mg/l <0,010 <0,010   <0,50
pH   8,1 7,5   6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomautet-
tavaa
ei huomautet-
tavaa
  **)
sähkönjohtavuus µS/cm 120 110   <2500
           
           

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia  

Alueen talousveden kokonaiskovuus

  mmol/l °dH

keskiarvo

0,32

1,8

minimi

0,11

0,6

maksimi

0,55

3,1


 Alueen talousveden fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo < 0,20
minimi < 0,20
maksimi < 0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l
 

 Alueen talousveden syövyttävyysindeksi

   
keskiarvo 4,9
minimi 2,5
maksimi 11,2

(STM A 1352/2015) ohjearvo>1,5