Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelma

Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelma

Liikelaitosten johtokunta on hyväksynyt 17.12.2014 viemäröintiohjelman haja-asutusalueille. Asemakaavan ulkopuoliset alueet eivät pääsääntöisesti kuulu Oulun Veden toiminta-alueeseen, mutta vesihuoltolaitos haluaa kuitenkin antaa näille kyläalueille mahdollisuuden liittyä yleiseen viemäriin tietyin ehdoin.

Hankkeiden ohjeellinen toteuttamisjärjestys on määritelty pisteyttämällä hankkeet yhteistyössä ympäristötoimen, yleiskaavoituksen, asemakaavoituksen ja maanhankinnan kanssa. Pisteytysperusteena on ollut maankäyttö, ympäristönsuojelu ja kustannustehokkuus.

 

Hanke

Toteutumistilanne 29.12.2016

1.

Holstinmutka-Piimäperä

 

2.

Kylänpuoli

Hanke toteutuu vuonna 2018

3.

Pikkarala, Mikonahontie, Ketolantie

Valmis

4.

Tirinkylä,Kotitie, Kukkulanraitti

 

5.

Salonpää

Arvioitu toteutumisvuosi 2019

6.

Vasankankaantie

 

7.

Kärppä

 

8.

Huttukylä, joen eteläpuoli

 

9.

Pikkaraisenkylä

 

10.

Pikkarala, Viskaalintie ym.

Viskaalintien alku valmis, laajempi hanke toteutuu vuonna 2017

11.

Pukintie

 

12.

Hanhiperä

 

13.

Ukonkangas-Ukkolanmäki

 

14.

Kalimenkylä

 

15.

Kummunkankaantie- Juutisentie

Valmis

Hankkeet toteutetaan esitetyssä järjestyksessä, mikäli 70 % alueen kiinteistöistä tekee liittymissopimuksen ja sitoutuu liittämään kiinteistönsä viemäriin kahden vuoden sisällä runkoviemärin valmistumisesta. Viemäriin liittymishalukkuus on kuitenkin vähentynyt merkittävästi menneistä vuosista, joten ohjelman toteutuminen on ollut arvioitua hitaampaa. Ohjelma ei ole toteutunut asetetussa järjestyksessä, vaan asukkaiden aktiivisuuden mukaan.

Pohjavesialueella oleva viemärihanke voidaan rakentaa, vaikka liittymishalukkuus on vähäistä, koska Oulun Vesi haluaa suojella I ja II-luokan pohjavesialueita ja varmistaa käytössä olevien pohjavedenottamoiden veden laatua.

Oulun Vesi rakentaa vain alueen runkoviemärin ja pääsääntöisesti paineviemärinä. Kiinteistöt liittyvät omalla tai naapurin kanssa yhteisillä kiinteistöpumppaamoilla runkoviemäriin.

Kaupunginvaltuusto on 10.10.2016 hyväksynyt Oulun Veden toiminta-alueen. Ko. päätöksessä pohjavesialueilla olevat haja-asutusalueiden viemäröintihankkeet on esitetty ennakoivasti toiminta-alueeksi, eli kun viemäriverkosto on rakennettu, toiminta-alue laajenee automaattisesti näille alueille. Toiminta-alueella olevan kiinteistön on pääsääntöisesti liityttävä laitoksen verkostoon.

Tavoitteellinen aikataulu pohjavesialueilla sijaitseville hankkeille määriteltiin valtuuston päätöksessä seuraavaksi:

Hangaksentie – Lehtolankuja - Viskaalintie 2017
Kylänpuoli 2017
Salonpää 2018
Rekikylä 2018

Kaksi ensimmäistä hanketta on saanut valtion vesihuoltoavustusta, joten ne toteutetaan vuosina 2017 ja 2018. Kaksi muuta hanketta siirtyvät seuraaville vuosille.

Kiinteistön kustannukset

Kiinteistöjen maksettavaksi tulee liittymismaksu ja taloviemäröinnin kustannukset (= talopaineviemäri, kiinteistöpumppaamo, taloviettoviemäri, sakokaivon täyttö jne.).                 

Oulun Veden liittymismaksut asemakaavan ulkopuolella 1.1.2017 lukien ovat seuraavat

kokonaiskerrosala

liittymismaksu, vesi

liittymismaksu, jätevesi

≤ 250 m2

2770 €

2770 €

>250 … < 400 m2

3900 €

3900 €

>400 … < 500 m2

4410 €

4410 €

> 500 m2

lasketaan taksan kohdan 2.2 mukaan korotettuna 50 %:lla, vähintään 4410 €

lasketaan taksan kohdan 2.2 mukaan korotettuna 50 %:lla, vähintään 4410 €

Ns. vanhoille kiinteistöille voidaan tarvittaessa myöntää korotonta maksuaikaa maksimissaan yksi vuosi ja liittymismaksu voidaan jakaa useampaan maksuerään. Uudisrakentajat maksavat liittymismaksun kerralla normaalikäytännön mukaisesti.

Kiinteistöpumppaamo maksaa asennettuna noin 4 000 €, talopaineviemäri 20 - 35 €/m, viettoviemäri 65 €/m, sakokaivon täyttö ja putkitukset noin 400 €.

Kiinteistöllä tapahtuvaan henkilö- ja konetyöhön voi saada kotitalousvähennystä. (www.vero.fi). Pienituloiset taloudet voivat saada kiinteistöllä tapahtuviin viemäröintitöihin ARA -avustusta korjausavustuksen ym. muodossa. Tarkempia tietoja ARA -avustuksista antaa kaupungin rakennusvalvonnan rakennusmestari Hannu Ukkola p. 044 7032 618.

Kuinka asian valmistelu etenee?

  • Oulun Vesi laatii etukäteen yleissuunnitelman kustakin viemäröintihankkeesta
  • Jos on kyse pohjavesialueella olevasta hankkeesta, Oulun Vesi lähettää asukkaille tiedotteen viemäröinnistä ja käynnistää runkoviemärin maapohjasopimusten teon. Kilpailutuksen jälkeen rakennustyö tehdään saman vuoden aikana.  
  • Muulla alueella sijaitsevat hankkeet käynnistyvät asukkaiden aktiivisuuden mukaan. Kun riittävää kiinnostusta viemäröintiin esiintyy, asukkaille lähetetään kirje, jossa kerrotaan viemäröintimahdollisuudesta kustannuksineen ja muine ehtoineen sekä tukimahdollisuuksista taloviemärin osalta (ARA -avustus, kotitalousvähennys). Mukana tulee myös kyselylomake, jolla kartoitetaan asukkaiden yleistä kiinnostusta viemäröintiin.
  • Mikäli kyselyn perusteella esiintyy riittävästi kiinnostusta viemäriin liittymiseen, pidetään yleisötilaisuus yhteistyössä asukasyhdistysten, ympäristötoimen, ELY- keskuksen, jätevesineuvojan ym. kanssa
  • Harkinta-ajan jälkeen tehdään liittymissopimukset viemäriin
  • Mikäli 70 % liittymishalukkuus täyttyy, käynnistetään hankkeen tarkempi suunnittelu yhteistyössä asukkaiden/asukkaiden edustajien kanssa.
  • Kilpailutetaan hanke ja Oulun Vesi rakentaa kustannuksellaan runkoviemärin.
  • Kiinteistöt rakentavat taloviemärit yhteisesti kilpailutettuna heti runkoviemärin valmistuttua tai myöhemmin yksin tai yhdessä. Liittämisen on kuitenkin tapahduttava 2 vuoden sisällä runkoviemärin valmistumisesta.

Lisätietoja antaa tarvittaessa rakennuttajainsinööri Jukka Sorvisto p. 050 4487 630 ja suunnittelupäällikkö Riitta Lindström p. 040 7581 607.