jump-to-content

Hallinto ja talous Hallinto ja talous

Hallinto

Hallintoyksikössä työskentelee yhteensä 14 henkilöä: hallintopäällikkö, 2 hallintosihteeriä, laskutusesimies, 2 laskutusasiantuntijaa sekä 8 palveluasiantuntijaa. Näistä kolme on osa-aikaista ja yksi määräaikainen. Hallinnon tehtävät jakaantuvat seuraaviin kokonaisuuksiin:

Asiakaspalvelu- ja vesilaskutustehtäviin kuuluvat liittymis- ja käyttösopimusten tekeminen, neuvonta, muu asiakaspalvelu sekä vesilaskutus. Liittyneitä asiakkaita on n. 32 500.

Yleishallintoon kuuluvat johtokunta-asioiden, viranhaltijapäätösten, kirjeiden, tarjous- ja sopimusasiakirjojen viimeistely, asiakirjojen hallinta, tiedotustehtäviä, hankinta-asioita, sihteeritehtäviä ja erilaisia tilastoja

Henkilöstöhallintoon kuuluvat mm. työsopimukset, palkka-asiat, vuosilomat, virka- ja työvapaahakemukset, matkalaskut ja raportointi

Taloushallintoon kuuluvat mm. budjetointi, laskujen käsittely, yleislaskutus, toiminnan seuranta ja siihen liittyvät tilinpäätöstehtävät, erilaiset raportit.

Pääkäyttäjä- ja yhdyshenkilötehtävät sekä työryhmätehtävät: Lisäksi hallintoon kuuluu erilaisia pääkäyttäjä- ja yhdyshenkilötehtäviä ohjelmiin ja muihin tehtäviin liittyen sekä toimimista erilaisissa työryhmissä.

Osa henkilöstöhallintoa, kirjanpito, tilinpäätökset, reskontrien hoito ja osa johtokuntapalveluista ostetaan Monetra Oy:ltä ja Oulun Konttorilta.