jump-to-content

Johtaja Johtaja

Johtaja ja liiketoiminnan ohjaus:

Oulun Vesi toimii Oulun Veden johtokunnan alaisuudessa. Johtaja Jouni Lähdemäki vastaa Oulun Veden toiminnasta johtosäännössä ja jatkodelegointisäännössä määritellyn mukaisesti ja toimii johtokunnan esittelijänä. Liiketoiminnan ohjauksessa toimii myös kehittämispäällikkö.

Johtaja vastaa liiketoiminnan ohjauksen asioista ja johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa.

Tehtäviin kuuluvat mm.

  • henkilöstön, viestinnän, laadunhallinnan, työsuojelun ja asiakirjahallinnan asiat sekä
  • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen 
  • muut laitostason strategiset projektit ja tehtävät.
Laitoksen johtoryhmä kokoontuu viikoittain johtajan johdolla. Johtoryhmän jäseniä ovat lisäksi  yksiköiden päälliköt ja  kehittämispäällikkö.