kanta-Oulu kanta-Oulu

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Kesäkuu 2018 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                   STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 4 0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 8 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 3 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 8 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 13 0,70 13 0,71    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 13 0,063 13 0,073   <0,50
hiilidioksidi mg/l 8 0 8 0    
kloori, kokonais  mg/l 13 0,27 13 0,29    
kloori, vapaa mg/l 13 ei todettu 13 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,2 1 1,2   <250
kokonaiskovuus mmol/l 8 0,77 8 0,76    
kokonaiskovuus odH 8 4,3 8 4,3    
mangaani mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,05
nitriitti mg/l 1 ei todettu 1 ei todettu <0,10  
pH   13 8,4 13 8,3 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 8 0,03 8 <0,03   <0,2
sameus FTU 8 0,16 8 0,15   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 42 1 42   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 17,8 13 17,8   <250
TOC-arvo mg/l 13 2,0 13 1,6   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,7 1 0,8   >1,5 (ohjeellinen)

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Kesäkuu 2018

 

 Heikinharju

Linnanmaa

 Metsokangas

Kontinkangas

Talvikangas

Perävainio

Talousveden laatuvaati-      mukset

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,044 0,069 0,040 0,034 0,078 0,065 <0,5  
rauta µg/l 47,2 33,8 16,5 14,3 32,2 13,2   <200
mangaani µg/l 20,9 11,8 15,2 15,4 13,8 10,9   <50
ammonium mg/l <0,010 <0,010 0,016 0,018 0,024 0,010   <0,50
pH   8,5 8,4 8,5 8,5 8,4 8,4 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,16 <0,15 0,28 0,21 0,16 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 180 180 180 180 180 180   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,79 4,4
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,25 7,0


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,27
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,10
minimi ei todettu
maksimi 0,22


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.