kanta-Oulu

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Elokuu 2018 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                   STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 7 0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 12 0 9 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 6 ei havaittu 4 3   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  8 2 5 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 12 0 9 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 14 0,71 14 0,70    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 0,06   <0,2
ammonium mg/l 14 0,067 14 0,064   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 0 9 0    
kloori, kokonais  mg/l 14 0,38 14 0,31    
kloori, vapaa mg/l 14 ei todettu 14 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,4 1 1,2   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,73 9 0,66    
kokonaiskovuus odH 9 4,1 9 3,7    
mangaani mg/l 1 ei todettu 1 0,02   <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,020 1 <0,020 <0,10  
pH   14 8,4 14 8,4 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 <0,03 9 <0,03   <0,2
sameus FTU 9 0,16 9 0,15   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 38 1 33   <250
sähkönjohtavuus mS/m 14 17,0 14 15,6   <250
TOC-arvo mg/l 23 2,0 14 1,5   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,9 1 1,0   >1,5 (ohjeellinen)

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Elokuu 2018

 

 Kuivasjärvi

Linnanmaa

 Höyhtyä

Kontinkangas

Puolivälin-

kangas

Karjasilta

Talousveden laatuvaati-      mukset

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 1 ei havaittu ei havaittu 2 1 2   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,11 0,060 0,045 0,010 0,036 0,017 <0,5  
rauta µg/l 37,8 42,0 27,6 14,7 20,3 20,2   <200
mangaani µg/l 13,1 10,9 19,6 17,5 8,4 19,0   <50
ammonium mg/l <0,010 <0,010 0,018 0,014 0,027 0,057   <0,50
pH   8,6 8,6 8,8 8,7 8,4 8,8 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,20 0,20 0,22 0,15 <0,15 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 170 170 160 150 160 160   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,79 4,4
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,25 7,0


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,27
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,10
minimi ei todettu
maksimi 0,22


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.