kanta-Oulu

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Joulukuu 2018 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                   STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 4 0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 7 0 7 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 5 ei havaittu 5 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 7 0 7 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 12 0,71 12 0,69    
alumiini mg/l 1 0,03 1 0,02   <0,2
ammonium mg/l 12 0,068 12 0,070   <0,50
hiilidioksidi mg/l 7 0 7 0,1    
kloori, kokonais  mg/l 12 0,30 12 0,33    
kloori, vapaa mg/l 12 ei todettu 12 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,3 1 1,2   <250
kokonaiskovuus mmol/l 8 0,75 8 0,71    
kokonaiskovuus odH 8 4,2 8 4,0    
mangaani mg/l 1 ei todettu 1 <0,02   <0,05
nitriitti mg/l 1 ei todettu 1 ei todettu <0,10  
pH   12 8,2 12 8,1 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 8 0,03 8 0,03   <0,2
sameus FTU 8 0,13 8 0,22   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 42 1 40   <250
sähkönjohtavuus mS/m 12 17,5 12 16,7   <250
TOC-arvo mg/l 12 1,2 12 1,5   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,8 1 0,8   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Joulukuu 2018

 

 Pateniemi

Linnanmaa

 Nuottasaari

Kontinkangas

 

 

Talousveden laatuvaati-      mukset

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0     0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu 1 ei havaittu ei havaittu       *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0       0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,043 0,054 <0,010 0,012     <0,5  
rauta µg/l 20,9 25,1 41,8 25,2       <200
mangaani µg/l 8,7 8,8 10,6 14,7       <50
ammonium mg/l 0,021 0,016 <0,010 0,025       <0,50
pH   8,5 8,4 8,4 8,4     <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 0,15 0,16 0,17       **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5       **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton       **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

      **)
sähkönjohtavuus µS/cm 180 180 170 170       <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,79 4,4
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,25 7,0


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,27
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,10
minimi ei todettu
maksimi 0,22


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.