Siirry suoraan sisältöön

kanta-Oulu kanta-Oulu

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Maaliskuu 2018 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                   STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutk. lkm/kk keskim. tutk. lkm/kk keskim. vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 4 0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 9 0 9 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 ei havaittu 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 2    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 9 0 9 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 13 0,71 13 0,70    
alumiini mg/l 1 0,03 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 13 0,075 13 0,070   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 0 9 0    
kloori, kokonais  mg/l 13 0,28 13 0,29    
kloori, vapaa mg/l 13 ei todettu 13 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,0 1 1,0   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,79 9 0,76    
kokonaiskovuus odH 9 4,4 9 4,3    
mangaani mg/l 3 <0,02 1 <0,02   <0,05
nitriitti mg/l 1 ei todettu 1 ei todettu <0,10  
pH   13 8,3 13 8,3 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 0,03 9 <0,03   <0,2
sameus FTU 9 0,13 9 0,14   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 43 1 42   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 18,4 13 17,8   <250
TOC-arvo mg/l 13 1,5 13 1,3   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,8 1 0,8   >1,5 (ohjeellinen)

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Maaliskuu 2018

 

 Herukka

Linnanmaa

 Äimärautio

Kontinkangas

Ritaharju

Raksila

Talousveden laatuvaati-      mukset

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu 1   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,086 0,050 <0,010 0,013 0,010 0,011 <0,5  
rauta µg/l 36,9 27,6 33,6 25,5 22,2 29,8   <200
mangaani µg/l 11,9 8,4 7,8 13,0 8,8 12,7   <50
ammonium mg/l 0,016 0,013 <0,010 0,020 0,033 0,028   <0,50
pH   8,4 8,5 8,4 8,4 8,5 8,4 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 180 190 180 180 190 180   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,79 4,4
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,25 7,0


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,27
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,10
minimi ei todettu
maksimi 0,22


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.