kanta-Oulu kanta-Oulu

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Joulukuu 2017 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                            STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutk. lkm/kk keskim. tutk. lkm/kk keskim. vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 4 0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 8 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 3 ei havaittu 3 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 8 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 12 0,70 12 0,69    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 12 0,091 12 0,088   <0,50
hiilidioksidi mg/l 8 0 8 0,1    
kloori, kokonais  mg/l 12 0,30 12 0,31    
kloori, vapaa mg/l 12 ei todettu 12 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,3 1 1,2   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,77 9 0,77    
kokonaiskovuus odH 9 4,3 9 4,3    
mangaani mg/l 1 <0,01 1 0,01   <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,020 1 <0,020 <0,10  
pH   12 8,3 12 8,2 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 8 0,03 8 <0,03   <0,2
sameus FTU 8 0,17 8 0,14   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 44 1 44   <250
sähkönjohtavuus mS/m 12 17,9 12 18,1   <250
TOC-arvo mg/l 12 1,4 12 1,0   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,7 1 0,7   >1,5 (ohjeellinen)

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Joulukuu 2017

 

 Pateniemi

Linnanmaa

 Nuottasaari

Kontinkangas

 

 

Talousveden laatuvaati-mukset

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos     vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0     0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 1 ei havaittu ei havaittu 1       *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0       0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,17 0,076 0,070 0,039     <0,5  
rauta µg/l 16,9 26,3 28,3 24,2       <200
mangaani µg/l 10,9 12,0 11,3 15,4       <50
ammonium mg/l 0,013 0,016 <0,010 0,035       <0,50
pH   8,7 8,7 8,7 8,9     <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 0,18 0,21 0,28       **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5       **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton       **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

      **)
sähkönjohtavuus µS/cm 180 180 180 200       <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,85 4,8
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,11 6,2


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,28
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,09
minimi <0,05
maksimi 0,21


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.