kanta-Oulu

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Lokakuu 2018 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                   STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 5 0 5 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 9 0 9 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 5 ei havaittu 5 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  5 ei havaittu 5 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 9 0 9 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 14 0,68 14 0,72    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 14 0,070 14 0,061   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 0 9 0    
kloori, kokonais  mg/l 14 0,33 14 0,31    
kloori, vapaa mg/l 14 ei todettu 14 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,3 1 1,2   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,75 9 0,73    
kokonaiskovuus odH 9 4,2 9 4,1    
mangaani mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,020 1 <0,020 <0,10  
pH   14 8,4 14 8,5 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 <0,03 9 0,03   <0,2
sameus FTU 9 0,12 9 0,25   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 39 1 33   <250
sähkönjohtavuus mS/m 14 17,5 14 16,9   <250
TOC-arvo mg/l 14 1,4 14 1,6   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  5 <2 5 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,8 1 1,0   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Lokakuu 2018

 

 Myllyoja

Linnanmaa

 Oulunlahti

Kontinkangas

Kivikkokangas

Keskusta

Talousveden laatuvaati-      mukset

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu 1 ei havaittu ei havaittu 1 ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,014 0,027 <0,010 <0,010 0,072 <0,010 <0,5  
rauta µg/l 21,8 33,2 21,9 27,2 15,6 20,9   <200
mangaani µg/l 10,5 8,2 13,4 11,8 7,2 10,5   <50
ammonium mg/l 0,019 <0,010 0,012 0,016 0,020 0,015   <0,50
pH   8,7 8,3 8,7 8,5 8,2 8,4 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,15 <0,15 0,16 0,16 <0,15 0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 170 170 160 170 180 170   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,79 4,4
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,25 7,0


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,27
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,10
minimi ei todettu
maksimi 0,22


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.