Mediatiedotteet

VRJ Pohjois-Suomi Oy lietteenkäsittelyn palveluntuottajaksi Ouluun

Oulun Vesi valmistelee kilpailutusta

Tulevaisuuden liete

Muutoksiin mukautuvat lietteen käsittelyketjut ja ratkaisut,
case: Oulun Vesi

VRJ Pohjois-Suomi Oy on valittu lietteenkäsittelyn palveluntuottajaksi Ouluun. Oulun Vesi kilpailutti jätevesilietteen käsittelyn kokonaispalveluna ja VRJ Pohjois-Suomi Oy teki kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen.

Lietteenkäsittelyn kilpailutusta valmisteltiin marraskuusta 2017 alkaen markkinavuoropuhelussa, johon sisältyi sekä julkisia tilaisuuksia että kahdenkeskisiä neuvotteluita potentiaalisten päätoteuttajien kanssa. Tavoitteena oli kestävän kehityksen mukainen, toimintavarma ja kustannustehokas lietteenkäsittelypalvelu, joka on mukautettavissa toimintaympäristön ja lainsäädännön vaatimusten muuttuessa. Jätevesilietteen käsittelyn hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa elokuussa 2018 ja Teknisten liikelaitosten johtokunta teki hankinnasta päätöksen kokouksessaan 24.1.2019.

Nykyinen kemialliseen hygienisointiin ja kompostointiin perustuva lietteenkäsittely päättyy vuoden 2020 keväällä, jolloin lietteet aletaan käsitellä VRJ:n biokaasulaitoksessa. Prosessissa syntyvää biokaasua käytetään korvaamaan yrityksen omaa energiankäyttöä sekä jalostetaan liikennepolttoaineeksi. Lopputuote jalostetaan pääosin viherrakentamisen multatuotteiksi ja maanparannusaineiksi.

Graafinen kuva kierrätyksestä

Yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Sara Alanärä
p. 044 703 3851

sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Hyödyllisiä linkkejä

Yritystilaisuuden 22.2. esitykset

Aloitustilaisuuden infomateriaali

Aloitustilaisuuden esitykset

Innovaatiokumppanuus-käsikirja. Tekes 2017