Vesimittareiden vaihto Vesimittareiden vaihto

Kiinteistöjen vesimittarit (ø ≤40 mm) vaihdetaan noin 10 vuoden välein, suuremmat mittarit viiden vuoden välein toimintavarmuuden ja mittaustarkkuuden takaamiseksi.

Vaihtotyöt ohjelmoidaan kiinteistöjen käyttöönottoajankohdan perusteella ja vaihtoajankohdasta sovitaan kiinteistön omistajan kanssa etukäteen.

Mittarin vaihtotyö kestää noin puoli tuntia ja siitä ei aiheudu kiinteistön omistajalle kustannuksia.

 

Asiakkaan epäillessä mittarin näyttävän väärin, vaihdetaan se uuteen ja vanha vesimittari toimitetaan tarkistusmittaukseen.

Mittarin ikääntyessä ja mittauskoneiston herkkyyden vähentyessä, alkaa mittari yleensä näyttää liian pieniä kulutuslukemia; sallittu mittausvirhe on ± 5%.

Jos tarkistusmittauksessa havaitaan mittausvirheen olevan sallitussa rajoissa, lähetetään asiakkaalle palveluhinnaston mukainen lasku.

Muussa tapauksessa hyvitys / lisälasku määritellään erillisen laskentakaavan perusteella ja mittarin vaihtoa ei laskuteta.