Vuosikertomukset - Annual reports

Johtaja Jouni Lähdemäki

Johtajan katsaus 2017

Oulun Vesi tuotti jälleen vesihuoltopalvelut laadukkaasti ja toimintavarmasti Oulun alueen lähes 200 000 asukkaalle sekä alueen palveluille ja teollisuudelle. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaame olivat tyytyväisiä Oulun VEden palveluihin, ja tulokest ovat parantuneet selvästi.

 

Lue koko johtajan katsaus >

Verkostojen suunnittelu ja rakennuttaminen  Verkostojen suunnittelu ja rakennuttaminen

Verkoston ylläpito  Verkoston ylläpito 

Vedentuotanto  Vedentuotanto

Jätevedenpuhdistus  Jätevedenpuhdistus

Tunnusluvut (pdf)

Vuoden 2017 vuosikertomuksen selattava versio

Vuosikertomuksen selattava versio

Visio

Oulun Vesi on vuonna 2020 edistyksellinen ja taloudellisesti kannattava vesilaitos, jonka palvelut ovat maan parhaat.

Strategiset päämäärät 


1. Laadukkaan ja toimintavarman vesihuoltopalvelun tuottaminen asiakkaille kilpailukykyiseen
hintaan
2. Asiakastyytyväisyyden parantaminen parhaiden tasolle asiakaslähtöisiä palveluja ja
toimintatapoja kehittämällä
3. Vedenhankinnan turvaaminen kaikissa tilanteissa
4. Verkosto- ja vesilaitosomaisuuden toimintakunnon ja arvon säilyttäminen riittävillä
saneeraus- ja ylläpitotoimilla
5. Ympäristövastuulliset ja energiataloudelliset ratkaisut vesilaitostoiminnassa kaupungin
ympäristöohjelman mukaisesti.
6. Oman tuotannon tehokkuuden kehittäminen sekä henkilöresurssien ja osaamisen
turvaaminen

Aiemmat vuosikertomukset

Vuosikertomus 2016 

Vuosikertomus 2015

Vuosikertomus 2014 (pdf 1,37 Mt)

Vuosikertomus 2013 (pdf 1,48 Mt)

Vuosikertomus 2012 (pdf 1,46 Mt)

Vuosikertomus 2011 (pdf 1,56 Mt)

Vuosikertomus 2010 (pdf 3,25 Mt)

Vuosikertomus 2009 (pdf 4,83 Mt)

Vuosikertomus 2008 (pdf 2,12 Mt)

Vuosikertomus 2007 (pdf 2,06 Mt)

Vuosikertomus 2006 (pdf 2,27 Mt)

Vuosikertomus 2005 (pdf 1,8 Mt)

Vuosikertomus 2004 (pdf 0,8 Mt)

Vuosikertomus 2003 (pdf 0,8 Mt)

Vuosikertomus 2002 (pdf 0,8 Mt)

Vuosikertomus 2001 (pdf 1,06 Mt)