Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Oheisen hakemiston kautta löydät tietoa talousveden ja puhdistetun jäteveden laadusta, ympäristöön liittyvistä hankkeistamme sekä ohjeita, joiden avulla jokainen pystyy edistämään ympäristömme hyvinvointia.