Päätöksenteko ja aikataulu

Lupahakemusta on täydennetty vuoden 2017 lopussa.

 
Kiiminkijoen Natura-arvioinnin täydennys (pdf) valmistui marraskuussa 2017, ja se korvaa aikaisemman. Täydennykhsen keskeisin muutos koskee lähdepuroja, jotka ympäristöministeriön tulkinnan mukaan eivät kuulu Natura-alueeseen. Hankkeen vaikutuset kohdistuvat Sorsuanojaan, johon vaikutusten on arvioitu olevan vähäiset tai kohtalaiset. 

 

Olvassuon Natura-arvioinnin täydennys (pdf) valmistui myös marraskuussa 2017, ja arviointi korvaa kokonaisuudessaan aikaisemman. Täydennyksesssä tarkennettiin vaikutuksia aapaosoiden, lettojen, lähteiden, lähdesoiden ja sammalien osalta. 
 

Keväällä 2018 hanke kuulutettiin, ja asianosaiset antoivat muistutuksia huhti-toukokuulla. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi oman viranomaislausunnon ja Varsinais-Suomen ELY-keskus toimitti uuden Natura-lausunnon 5.9.2018.  Näihin muistutuksiin ja lausuntoihin Oulun Vesi laati vastineet, ja koko lupahakemusaineisto toimitettiin Pohjois-Suomen AVI:lle 28.9.2018.  AVIssa hankkeen käsittely on siirtynyt useita kertoja muiden hankkeiden  ympäristölupien käsittelyn takia. Oulun Vesi, Oulun kaupunki ja Pohjois-Suomen AVI ovat neuvotelleet useita kertoja v. 2019-2023 aikana käsittelyn nopeuttamiseksi. Kesäkuussa 2023 AVI on ilmoittanut hankkeen lupapäätöksen valmistuvan viimeistään elokuussa 2023.

Tarvittaessa lupahakemukseen ottavat kantaa myös eri oikeusasteet. Jos AVIn päätös on myönteinen, hankkeen rakennussuunnittelu tapahtuisi vuosien 2025-2026 aikana ja käyttöönotto aikaisintaan vuonna 2029.​

Varavesihanke on ollut Oulussa vireillä jo vuosikymmenen ajan. Matkan varrella hanke ja sen perusteet ovat muuttuneet. Ennen vuotta 2014 käyty keskustelu on tiedoiltaan vanhentunutta ja perustuu vanhaan hankesuunnitelmaan.

Hankkeen tausta

Uuden pohjavesihankkeen suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta 2014. Tällöin lähti liikkeelle Oulun yliopiston johdolla tehty monitavoitearviointi, missä koottiin eri sidosryhmät yhteen pohtimaan vaihtoehtoja Oulun vesihuollon turvaamiseksi.

​Monitavoitearvioinnin pohjalta laadittiin vedenhankinnan turvaamiseksi uusi hankesuunnitelma, joka hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2015. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kesällä 2016 suoritettiin maastotutkimuksia, joiden pohjalta laadittiin yksityiskohtaisia luontoselvityksiä. Esimerkiksi lähdeselvitys on laajin Suomessa koskaan laadittu arviointiraportti lähteisiin liittyen.

Juomalasit ja vesikannu