Ajankohtaista

< Takaisin

Vesimittareiden määräaikaisvaihtoja Herukan kaupunginosassa

Oulun Vesi vaihtaa vesimittareita Herukan kaupungin osassa. Vaihtotyön suorittaa Aro Systems Oy.

Mittareiden määräaikaisvaihto perustuu vakauslakiin, sillä vesimittari toimii vesilaskutuksen perustana.

Aro Systems Oy:n vesimittarin vaihtajalla on kuvallinen henkilökortti ja myös mittarinvaihtajan huoltoauton kyljessä on Aro Systems Oy:n logo.

Töitä tehdään arkipäivisin 7-15.30 välisellä ajalla. Mittarin vaihtotyöhön kuluu aikaa noin 30 minuuttia. Normaalista vaihtotyöstä ei aiheudu asukkaille kustannuksia.

Asiakkaita pyydetään järjestämään mittarinvaihtajalle esteetön pääsy vesimittarin luokse. Mikäli vesimittari on sijoitettu kiintokalusteisiin, on mahdolliset suojalevyt tai kaapiston ovet hyvä irrottaa etukäteen vaihtotyön nopeuttamiseksi.

Mittarinvaihtoajankohdasta ilmoitetaan ennakkoon Aro Systems Oy:n toimesta kaikille niille asiakkaillemme, joille mittari tullaan vaihtamaan. Ennakkoilmoituksessa kerrotaan vaihtotyöstä tarkemmin ja annetaan ohjeet miten toimitaan jos ehdotettu ajankohta ei sovi.

Vanhan vesimittarin lukema kirjataan vaihtotyön aikana ja viedään Oulun Veden asiakastietojärjestelmään. Tällä tavoin varmistetaan, että kiinteistön vedenkulutustiedot pysyvät ajan tasalla. Mittarin vaihdosta annetaan tosite myös asiakkaalle. Poistettu vesimittari tarkistutetaan akkreditoidussa tarkistuslaboratoriossa mittarin näytön oikeellisuuden toteamiseksi.

Oulun Vesi pahoittelee mittarinvaihdosta aiheutuvaa häiriötä.

Lisätiedot:

Oulun Veden asiakaspalvelu, puhelin 08 558 43800 tai vesilaskutus, puhelin 08 558 43815

Mittarinvaihtoalue kartalla:

Jakolinkki