Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun Veden asiakkaat ovat tyytyväisiä veden toimitusvarmuuteen ja hintaan

Taloustutkimus Oy:n vuosittain Oulun Vedelle tekemän asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat valmistuneet.  Vuoden 2021 tulosten mukaan asiakkaat olivat yleisesti tyytyväisiä Oulun Veden palveluihin. Kyselyssä selvitettiin muun muassa veden laatuun ja asioinnin sujuvuuteen liittyviä asioita.

2000-luvulla Oulun Veden tulokset ovat parantuneet selvästi sekä vesilaitoksen toimintoja että laatua kuvaavien tekijöiden suhteen. 

Vesilaitoksen palveluiden pisteet olivat vertailulaitosten parhaat. "Pääsääntöisesti arvosanat paranivat edellisvuodesta. Lisäksi ne olivat suurilta osin vertailulaitosten keskiarvoa parempia.  Asiakastyytyväisyyden parantaminen on yksi keskeisimmistä tavoitteistamme", kertoo johtaja Jouni Lähdemäki Oulun Vedeltä.

Veden toimitusvarmuus, vedenjakelukatkosten vähäinen määrä, vedenpaine sekä veden väri saivat kyselyssä kiitettävät arvosanat. Suhtautuminen tiedusteluihin ja veden hinnoitteluun paranivat selvimmin edellisvuosista. "Veden hinnoittelun arvostus oli keskiarvoa parempi, mikä on perusteltua huomioiden Oulun selvästi maan keskiarvoa edullisemmat taksat", Lähdemäki selventää.

Veden laadun arvosanat ovat parantuneet aiemmista vuosista. Veden laskutuskäytäntöjen, asioinnin helppouden ja palveluhalun arvostus on parantunut. 

"Kehityskohteiksi kyselyssä nousevat muun muassa veden makuun ja verkoston kuntoon kohdistuvat parannukset.  Lisäksi pyrimme jatkossa vastaamaan tehokkaammin asiakkaidemme tarpeeseen saada lisää tiedotusta lähinnä vedenlaadusta, vedenjakelun poikkeustilanteista ja hinnoittelusta", Lähdemäki kertoo.

Tänä vuonna kyselyssä oli mukana yhteensä 14 suurta tai keskisuurta vesilaitosta, joiden kesken tuloksia vertailtiin.  Kyselyyn osallistui Oulussa noin 400 asiakasta, jotka arvioivat vesilaitoksen toimintaa ja laatua kouluarvosanoilla 4-10. 

 

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona