Kun omistaja vaihtuu

Kun kiinteistön omistaja tai vuokraoikeuden haltija vaihtuu, tulee muutoksesta ilmoittaa vesihuoltolaitokselle sopimuksen siirtoa varten kuukauden kuluessa luovutuspäivästäLiittyjä (myyjä) sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle (ostaja) ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja. 

Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai luovutuksensaaja on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.

Esimerkki ehtomuotoilusta kauppakirjassa:
Myyjät siirtävät tällä kauppakirjalla ostajille ilman eri korvausta vesihuoltolaitoksen kanssa tekemäänsä liittymäsopimuksiin perustuvat oikeutensa. Ostajat sitoutuvat ilmoittamaan liittymäsopimuksen siirrosta vesihuoltolaitokselle.

Vesihuollon liittymistä vastaa aina kulloinenkin kiinteistön omistaja. Sekä myyjän että ostajan on hyvä olla yhteydessä laitokseen viimeistään, kun kiinteistön hallinta on vaihtunut.  

Sopimuksen siirron yhteydessä tehdään uusi sopimusasiakirja, joka allekirjoitetaan molemminpuolisesti. Jos haluat tehdä sopimuksen paperisena, lähetämme valmiit liittymissopimukset postissa, jotta voit allekirjoittaa ne. Ensisijaisesti kuitenkin toivomme, että käytät sähköistä allekirjoitusta. Sähköinen allekirjoitus tehdään erillisessä allekirjoituspalvelussa. Palvelu lähettää allekirjoituslinkin jokaiselle sopimuksen osapuolelle sähköpostiin. Kun kaikki ovat allekirjoittaneet sähköisesti, sopimus astuu voimaan.

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinteistön omistajanvaihdoksen Oulun Vedelle.

Vesimittarin lukema on pakollinen tieto. Ilman sitä ei omistajanvaihdosta voida tehdä. Liitä mukaan jäljennös siirtoasiakirjasta (esim. kauppakirja, erillinen luovutuskirja, ositustodistus). Kyseisiä asiakirjoja käytetään ainoastaan kiinteistön luovutuksen ja vesihuoltoliittymien siirron todentamiseen.

Tietojen välittämiseen käytetään suojattua yhteyttä.

Omien tietojen (myyjä/ ostaja) antaminen riittää. Molempien osapuolten on kuitenkin täytettävä lomake omalta osaltaan tai oltava yhteydessä Oulun Veteen sähköpostitse vesilaskutus.oulunvesi@ouka.fi tai puhelimitse 08-558 43815.Omistajan vaihdos -lomakkeelle

Kaksi poikaa keittää vettä.