Kustannukset

Varavesijärjestelmän rakentaminen ja pohjaveden otto merkitsevät investoinnin tekemistä tulevaisuuden vedenhankintaan.

Koko järjestelmän, eli vedenottamoiden, vesijohtoverkostojen, laitosten, säilötilojen ja sähköverkkojen on laskettu maksavan 49 milj. euroa. Suurin yksittäinen investointi on vesijohdon rakentaminen Viinivaarasta kantakaupunkiin.

Pohjavesijärjestelmän käyttökustannukset tulevat olemaan varsin maltilliset. Näin ollen pitkällä tähtäimellä Viinivaaran ratkaisusta muodostuu Oulun Veden asiakkaille edullisin riittävän turvallinen vaihtoehto vedenoton järjestämiseksi.

Hanke rahoitetaan vesimaksutuloilla ei kaupungin budjetista. Hanke nostaa vesimaksua noin 15 € kotitaloutta kohti vuodessa.