Miksi hanketta tarvitaan

Vesi on meille kaikille välttämätön elintarvike, jonka saatavuus on kriittisen tärkeää. Suomessa veden puhdistus ja keskeytyksetön jakelu ovat itsestäänselvyyksiä, joiden merkitys huomataan usein vasta poikkeusoloissa tai ulkomailla, missä vesijohtovettä ei voikaan juoda. Vesikriisit muistetaan pitkään (esim. Nokian vesikriisi).


Jos Oulujoen vesi syystä tai toisesta muuttuisi juomakelvottomaksi tai jos vesilaitos saastuisi, Oulun Veden asiakkaille pystyttäisiin toimittamaan juomavettä noin ämpärillisen verran päivässä (13 litraa). Tämä on pieni osa päivittäisestä vedentarpeestamme. Vesi jouduttaisiin lisäksi hakemaan jakelupisteiltä, mikä olisi hankalaa monille vanhuksille ja liikuntaesteisille.

Oulun kriisivalmius nykyisellään heikko

Kriisivalmius on Oulussa nykyisellään heikko, ja kaupunki kuuluu siinä valtakunnallisesti heikoimpaan III-luokkaan.
 
Maa- ja metsätalousministeriön määräyksen mukaan Oulun täytyy nostaa kriisivalmiutensa luokkaan I tai II. Tämä tarkoittaa vähintään nelinkertaisen vesimäärän, noin 50 litran toimittamista asukkaille normaalin vesijohtoverkoston kautta. 

Normaalioloissa asiakkaille toimitettaisiin sekä pinta- että pohjavettä (1/3 kulutuksesta).

 

Ihmiset jonottavat vedenjakelupisteelle

Vesi on välttämätön elintarvike, jonka saatavuus on turvattava myös poikkeustilanteissa. Jos vettä ei voida jakaa verkostossa, vesi täytyy hakea jakelupisteiltä. Kuva harjoituksesta.