Monitavoitearviointi

Aiemmasta hankesuunnitelmasta luovuttiin vuonna 2012 ja helmikuussa 2014 käynnistettiin nk. monitavoitearviointi, joka suoritettiin Oulun yliopiston johdolla. Työryhmään koottiin Oulun kaupungin päättäjiä, viranomaisia, asiantuntijoita ja paikallisia ihmisiä. Heidän tehtävänään oli arvioida eri vaihtoehtoja Oulun vesihuollon turvaamiseksi.


Eri vaihtoehtojen joukosta tarkempaan arviointiin päätyi neljä eri ratkaisua:

  • Pintaveden otto Iijoesta
  • Viinivaara-Kälväsvaaran pohjavesialue
  • Yli-Iin ja Arkalan pohjavesialue
  • Hajautettu pohjaveden otto Oulun lähialueilta

 
Yhteenvetona yliopiston tutkimusryhmä totesi, että lupaavimmat vaihtoehdot vedenottoon olisivat Yli-Iin ja Viinivaaran alueet. Arvioinnissa vaihtoehtoja tutkittiin kustannusten, luontovaikutusten, maankäytön ja vedenjakelun varmuuden näkökulmista. Pintavesivaihtoehtoa ei suositeltu, koska se ei juuri parantaisi kriisivalmiutta.

Oulun kaupunki päätti viedä eteenpäin Viinivaaran vaihtoehtoa, koska sitä pidettiin kokonaistaloudellisesti halvimpana ja turvallisena ratkaisuna. Alueesta oli myös olemassa valmista tutkimusmateriaalia vanhan hankkeen ajalta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehotti kaupunkia tekemään asiasta päätöksen kesäkuuhun 2015 mennessä. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa toukokuussa 2015 ja päätti valita Viinivaaran vaihtoehdon yhden äänen enemmistöllä.