Omistajan vaihdos

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinteistön omistajanvaihdoksen Oulun Vedelle.

Vesimittarin lukema on pakollinen tieto. Ilman sitä ei omistajanvaihdosta voida tehdä. Liitä mukaan jäljennös kauppakirjasta pdf-muodossa. Kauppakirjaa käytetään omistajatietojen todentamiseen. Kauppakirja hävitetään todentamisen jälkeen.

Tietojen välittämiseen käytetään suojattua yhteyttä.

Omien tietojen (myyjä/ ostaja) antaminen riittää. Molempien osapuolten on kuitenkin täytettävä lomake omalta osaltaan tai oltava yhteydessä Oulun Veteen sähköpostitse vesilaskutus.oulunvesi@ouka.fi tai puhelimitse 08-558 43815.