Omistajan vaihdos

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinteistön omistajanvaihdoksen Oulun Vedelle.

Vesimittarin lukema on pakollinen tieto. Ilman sitä ei omistajanvaihdosta voida tehdä. Liitä mukaan jäljennös siirtoasiakirjasta (esim. kauppakirja, erillinen luovutuskirja, ositustodistus). Kyseisiä asiakirjoja käytetään ainoastaan kiinteistön luovutuksen ja vesihuoltoliittymien siirron todentamiseen.

Tietojen välittämiseen käytetään suojattua yhteyttä.

Omien tietojen (myyjä/ ostaja) antaminen riittää. Molempien osapuolten on kuitenkin täytettävä lomake omalta osaltaan tai oltava yhteydessä Oulun Veteen sähköpostitse vesilaskutus.oulunvesi@ouka.fi tai puhelimitse 08-558 43815.