Pohjavesipostien vedenlaatu 2020-2021

pvp1, Maikkula
pvp2, Vesalanmäki
pvp3, Haukiputaantie
pvp4, Haarankankaantie
pvp5, Knuutilankangas
pvp6, Professorintie
pvp7, Kurkelanranta
pvp8, Vesijaontie 

2021 PVP 1  (12.1.2021) PVP 2  (25.1.2021)

PVP 3  (1.2.2021)

PVP 4    (15.2.2021) PVP 5    (22.3.2021) PVP 6  (15.3.2021) PVP 7  (6.4.2021) PVP 8  (19.4.2021) Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet
STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017
Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos   vaatimus/ tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0  
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0   0
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu 3

ei havaittu
 

ei havaittu ei havaittu ei havaittu   *)
Fysikaalis-kemialliset
  mg/l                    
rauta µg/l <2,5 <2,5 34 5,9 2,8 2,9 2,5 <2,5   <200
mangaani µg/l <0,2 <0,2 0,94 0,92 0,47 0,46 <0,2 <0,2   <50
ammonium mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,010   <0,50
pH   7,6 7,7 8,1 7,7 7,8 8,0 7,9 7,9   6,5 - 9,5
sameus FTU 0,19 <0,15 <0,15 <0,15 0,15 <0,15 <0,15 0,16   **)
väri mgPt/l <5 <5 6 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 100 150 240 110 88 98 95 97   <2500
kokonaiskovuus mmol/l 0,37 0,63 0,46 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37    

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Jokaisesta pohjavesipostista otetaan vesinäyte laboratoriotutkimuksiin vähintään kerran vuodessa.