Pohjavesipostien vedenlaatu 2019-2020

pvp1, Maikkula
pvp2, Vesalanmäki
pvp3, Haukiputaantie
pvp4, Haarankankaantie
pvp5, Knuutilankangas
pvp6, Professorintie
pvp7, Kurkelanranta
pvp8, Vesijaontie 

2020-2021 PVP 1  (12.1.2021) PVP 2  (25.1.2021)

PVP 3  (1.2.2021)

PVP 4    (15.2.2021) PVP 5    (2.3.2020) PVP 6  (16.3.2020) PVP 7  (6.4.2020) PVP 8  (20.4.2020) Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet
STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017
Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos   vaatimus/ tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0  
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0   0
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu 3 1 ei havaittu ei havaittu ei havaittu   *)
Fysikaalis-kemialliset
  mg/l                    
rauta µg/l <2,5 <2,5 34 5,9 4,5 4,1 4,7 <2,5   <200
mangaani µg/l <0,2 <0,2 0,94 0,92 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2   <50
ammonium mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,010   <0,50
pH   7,6 7,7 8,1 7,7 8,0 7,9 8,1 7,8   6,5 - 9,5
sameus FTU 0,19 <0,15 <0,15 <0,15 0,19 <0,15 <0,15 0,28   **)
väri mgPt/l <5 <5 6 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 100 150 240 110 100 96 96 110   <2500
kokonaiskovuus mmol/l 0,37 0,63 0,46 0,37 0,38 0,38 0,41 0,41    

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Jokaisesta pohjavesipostista otetaan vesinäyte laboratoriotutkimuksiin vähintään kerran vuodessa.