Pohjavesipostien vedenlaatu 2022-2023

pvp1, Maikkula
pvp2, Vesalanmäki
pvp3, Haukiputaantie
pvp4, Haarankankaantie
pvp5, Knuutilankangas
pvp6, Professorintie
pvp7, Kurkelanranta
pvp8, Vesijaontie 

2022-2023 PVP 1  (9.1.2023) PVP 2  (23.1.2023)

PVP 3  (6.2.2023)

PVP 4    (20.2.2023) PVP 5    (6.3.2023) PVP 6  (21.3.2023) PVP 7  (3.4.2023) PVP 8  (17.4.2023) Talousvesiasetus
STM A 1352/2015 sekä muutokset 683/2017 ja 2/2023
Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos   vaatimus/ tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0  
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0   0
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu 21 1

ei havaittu
 

1 ei havaittu 3   *)
Fysikaalis-kemialliset
  mg/l                    
rauta µg/l <2,5 4,9 26 2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5   <200
mangaani µg/l <0,2 <0,2 0,73 0,29 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2   <50
ammonium mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01   <0,50
pH   7,5 7,1 7,9 7,7 7,6 7,8 7,7 7,6   6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,43 <0,15 <0,15 0,18   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 100 130 200 110 110 99 100 91   <2500
kokonaiskovuus mmol/l 0,39 0,80 0,45 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39    

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Jokaisesta pohjavesipostista otetaan vesinäyte laboratoriotutkimuksiin vähintään kerran vuodessa.