Pohjavesipostien vedenlaatu 2021-2022

pvp1, Maikkula
pvp2, Vesalanmäki
pvp3, Haukiputaantie
pvp4, Haarankankaantie
pvp5, Knuutilankangas
pvp6, Professorintie
pvp7, Kurkelanranta
pvp8, Vesijaontie 

2022 PVP 1  (10.1.2022) PVP 2  (24.1.2022)

PVP 3  (7.2.2022)

PVP 4    (21.2.2022) PVP 5    (14.3.2022) PVP 6  (28.3.2022) PVP 7  (4.4.2022) PVP 8  (21.4.2022) Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet
STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017
Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos   vaatimus/ tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0  
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0   0
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu 12 1 ei havaittu

ei havaittu
 

ei havaittu 1 ei havaittu   *)
Fysikaalis-kemialliset
  mg/l                    
rauta µg/l 7,0 2,6 15 3,4 3,5 4,8 2,6 <2,5   <200
mangaani µg/l 0,22 <0,2 0,63 0,56 0,21 <0,2 <0,2 <0,2   <50
ammonium mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01   <0,50
pH   7,7 7,6 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9   6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,23 0,17 0,16 <0,16   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 92 140 230 95 92 86 88 95   <2500
kokonaiskovuus mmol/l 0,37 0,56 0,46 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37    

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Jokaisesta pohjavesipostista otetaan vesinäyte laboratoriotutkimuksiin vähintään kerran vuodessa.