kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Tammikuu 2021 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml

4

0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 8 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 ei havaittu 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 8 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 12 0,70 12 0,70    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 0,03   <0,2
ammonium mg/l 12 0,065 12 0,065   <0,50
hiilidioksidi mg/l 8 0 8 0    
kloori, kokonais  mg/l 12 0,29 12 0,30    
kloori, vapaa mg/l 12 ei todettu 12 ei todettu    
kloridi mg/l           <250
kokonaiskovuus mmol/l 8 0,80 8 0,77    
kokonaiskovuus odH 8 4,5 8 4,3    
mangaani mg/l 4 <0,02 4

<0,02

  <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,05 1

<0,05

<0,10  
pH   12 8,2 12 8,2 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 8 0,04 8 0,04   <0,2
sameus FTU 8

0,19

8 0,21   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l           <250
sähkönjohtavuus mS/m 12 18,7 12 18,0   <250
TOC-arvo mg/l 12 1,6 12 1,5   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

            >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Tammikuu 2021

 

 Linnanmaa

Pyykösjärvi

Limingantulli

Kontinkangas

Ahvenoja

 

Talousveden laatuvaati-mukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0   0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 1 ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu     *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0     0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,027 0,043 <0,01 <0,01

0,094

  <0,5  
rauta µg/l 39 30 51 34 73     <200
mangaani µg/l 11 12 14 18 17     <50
ammonium mg/l 0,024 0,039 0,013 0,064 0,031     <0,50
pH   8,2 8,3 8,3 8,3 8,1   <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,16 0,18 0,24 0,19 0,35     **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5     **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton     **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa     **)
sähkönjohtavuus µS/cm 180 180 180 180 190     <2500

 *) ei epätavallisia muutoksi7
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,79 4,4
minimi 0,68 3,8
maksimi 1,04 5,8


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,31
minimi 0,23
maksimi 0,40

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,11
minimi ei todettu
maksimi 0,27


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.