kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Joulukuu 2021 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml

4

0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 9 0 9 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 ei havaittu 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  5 ei havaittu 5 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 9 0 9 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 13 0,70 13 0,69    
alumiini mg/l 1 0,03 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 13 0,06 13 0,06   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 <1 9 <1    
kloori, kokonais  mg/l 13 0,30 13 0,29    
kloori, vapaa mg/l 13 ei todettu 13 ei todettu    
kloridi mg/l 4 1,2 4 1,2   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,75 9 0,76    
kokonaiskovuus odH 9 4,2 9 4,3    
mangaani mg/l 4 ei todettu 4

<0,02

  <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,02 1

<0,02

<0,10  
pH   13 8,2 13 8,4 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 0,04 9 0,06   <0,2
sameus FTU 9

0,16

9 0,25   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 4 42 4 41   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 17,5 13 17,3   <250
TOC-arvo mg/l 14 1,2 14 1,3   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  4 0,8 4 0,8   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Joulukuu 2021

 

 Linnanmaa

Kuivas- järvi

Nuotta- saari

Kontinkangas

 

 

Talousveden laatuvaati-mukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0  

 

0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu       *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0       0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,035 0,063 <0,01 <0,01

 

  <0,5  
rauta µg/l 39 38 49 33       <200
mangaani µg/l 14 17 12 19       <50
ammonium mg/l 0,016 0,028 <0,01 0,062       <0,50
pH   8,3 8,3 8,4 8,3     <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,24 0,29 0,26 0,25       **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5       **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton       **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

      **)
sähkönjohtavuus µS/cm 180 180 170 170       <2 500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,79 4,4
minimi 0,68 3,8
maksimi 1,04 5,8


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,31
minimi 0,23
maksimi 0,40

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,11
minimi ei todettu
maksimi 0,27


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.