kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Toukokuu 2022 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml

5

0 5 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 8 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 5 ei havaittu 5 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 8 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 13 0,72 13 0,73    
alumiini mg/l 1 0,03 1 0,03   <0,2
ammonium mg/l 20 0,06 20 0,05   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 <1 9 <1    
kloori, kokonais  mg/l 20 0,29 20 0,30    
kloori, vapaa mg/l 20 ei todettu 20 ei todettu    
kloridi mg/l 6 1,3 6 1,3   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,88 9 0,81    
kokonaiskovuus odH 9 4,9 9 4,5    
mangaani mg/l 4 <0,02 7

0,02

  <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,02 1

<0,02

<0,10  
pH   13 8,4 13 8,4 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 11 0,05 9 0,04   <0,2
sameus FTU 12

0,23

12 0,16   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 6 49 6 46   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 20,0 13 18,8   <250
TOC-arvo mg/l 20 1,4 20 1,6   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  5 <2 5 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  6 0,7 6 0,8   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Toukokuu 2022

 

 Linnanmaa

Taskila

Kastelli

Kontinkangas

Heikkilän-kangas

Hönttämäki

Talousveden laatuvaati-mukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0

0

0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml1 1 ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,055 0,039 <0,01 <0,01

0,063

0,077 <0,5  
rauta µg/l 36 39 21 29 29 26   <200
mangaani µg/l 19 24 26 26 24 22   <50
ammonium mg/l 0,018 0,052 0,057 0,053 0,029 0,034   <0,50
pH   8,2 8,3 8,4 8,4 8,3 8,4 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,19 0,17 0,17 0,19 <0,15 0,23   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 230 210 210 180 200 230   <2 500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,82 4,6
minimi 0,66 3,7
maksimi 1,05 5,9


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,25
maksimi 0,43

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,12
minimi ei todettu
maksimi 0,28


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.