kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Elokuu 2023 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 SEKÄ MUUTOKSET 683/2017 JA 2/2023
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml

4

0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 9 0 9 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 5 ei havaittu 5 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 9 0 9 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 13 0,69 13 0,68    
alumiini mg/l 1 0,04 1 0,04   <0,2
ammonium mg/l 13 0,07 13 0,07   <0,50
hiilidioksidi mg/l 10 <1 10 <1    
kloori, kokonais  mg/l 13 0,38 13 0,37    
kloori, vapaa mg/l 13 0,05 13 0,05    
kloridi mg/l 4 1,4 4 1,6   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,68 9 0,67    
kokonaiskovuus odH 9 3,8 9 3,8    
mangaani mg/l 5 <0,02 5

<0,02

  <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,05 1

<0,05

<0,10  
pH   13 8,4 13 8,2 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 <0,04 9 <0,04   <0,2
sameus FTU 9

0,10

9 0,10   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 4 34 4 34   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 15,9 13 15,7   <250
TOC-arvo mg/l 13 1,6 13 1,5   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  5 <2 5 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  4 0,9 4 0,9   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Elokuu 2023

 

 Linnanmaa

Koskela

Kontinkangas

Höyhtyä

Rusko

Tuira

Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 sekä muutokset 683/2017 ja 2/2023

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0

0

0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml1 2 9 ei havaittu 29 ei havaittu 1   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,11 0,029 <0,01 0,046

0,094

0,062 <0,5  
rauta µg/l 54 31 16 38 30 45   <200
mangaani µg/l 18 16 9,3 11 15 19   <50
ammonium mg/l <0,01 0,034 0,084 0,046 0,023 0,062   <0,50
pH   8,3 8,4 8,2 8,2 8,2 8,2 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,22 <0,15 0,20 0,24 0,22 0,39   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 170 160 160 160 160 160   <2 500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,71 4,0
minimi 0,65 3,6
maksimi 1,04 5,8


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,24
maksimi 0,44

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,13
minimi ei todettu
maksimi 0,28


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.