kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Helmikuu 2023 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml

4

0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 8 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 ei havaittu 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 8 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 12 0,69 12 0,69    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 12 0,06 12 0,06   <0,50
hiilidioksidi mg/l 8 <1 8 <1    
kloori, kokonais  mg/l 12 0,31 12 0,31    
kloori, vapaa mg/l 12 ei todettu 12 ei todettu    
kloridi mg/l 5 1,2 5 1,2   <250
kokonaiskovuus mmol/l 8 0,67 8 0,68    
kokonaiskovuus odH 8 3,8 8 3,8    
mangaani mg/l 5 ei todettu 5

<0,02

  <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,04 1

<0,04

<0,10  
pH   12 8,4 12 8,2 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 8 0,04 8 0,04   <0,2
sameus FTU 8

0,12

8 0,21   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 5 34 5 33   <250
sähkönjohtavuus mS/m 12 15,6 12 15,6   <250
TOC-arvo mg/l 12 1,5 12 1,6   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  5 0,9 5 1,0   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Helmikuu 2023

 

 Linnanmaa

Puolivälin-kangas

Hiironen

Kontinkangas

Maikkula

Laanila

Talousveden laatuvaati-mukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0

0

0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml1 ei havaittu ei havaittu 1 ei havaittu ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,020 0,014 0,031 <0,01

<0,01

<0,01 <0,5  
rauta µg/l 38 35 50 36 35 31   <200
mangaani µg/l 8,1 8,1 15 12 9,9 7,5   <50
ammonium mg/l 0,051 0,050 0,036 0,057 <0,01 0,056   <0,50
pH   7,9 8,3 8,0 8,0 8,0 8,2 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,15 0,19 0,23 0,20 0,20 0,17   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 160 160 160 160 160 160   <2 500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,71 4,0
minimi 0,65 3,6
maksimi 1,04 5,8


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,24
maksimi 0,44

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,13
minimi ei todettu
maksimi 0,28


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.