kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Elokuu 2021 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml

5

0 5 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 8 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 5 3 5 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 8 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 14 0,69 13 0,68    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 14 0,07 13 0,06   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 <1 9 <1    
kloori, kokonais  mg/l 13 0,39 13 0,31    
kloori, vapaa mg/l 13 0,03 13 ei todettu    
kloridi mg/l 5 1,6 5 1,5   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,79 9 0,80    
kokonaiskovuus odH 9 4,4 9 4,5    
mangaani mg/l 4 ei todettu 4

ei todettu

  <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,015 1

<0,015

<0,10  
pH   14 8,3 13 8,4 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 0,03 9 0,02   <0,2
sameus FTU 9

0,12

9 0,14   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 5 45 5 44   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 18,1 13 18,0   <250
TOC-arvo mg/l 13 1,4 13 1,4   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  5 <2 5 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  5 0,7 5 0,7   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Elokuu 2021

 

 Linnanmaa

Puolivälinkangas

Karjasilta

Kontinkangas

Höyhtyä

Rusko

Talousveden laatuvaati-mukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0

0

0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 4 ei havaittu 1 1 ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,056 0,030 <0,01 <0,01

0,057

0,097 <0,5  
rauta µg/l 39 21 20 11 73 34   <200
mangaani µg/l 19 15 6,2 3,8 8,9 17   <50
ammonium mg/l <0,01 0,041 0,034 0,050 0,024 0,026   <0,50
pH   8,2 8,3 8,4 8,3 8,4 8,3 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,33 0,18 0,17 <0,15 0,45 0,18   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 180 180 180 180 180 180   <2 500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,79 4,4
minimi 0,68 3,8
maksimi 1,04 5,8


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,31
minimi 0,23
maksimi 0,40

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,11
minimi ei todettu
maksimi 0,27


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.