kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Syyskuu 2020 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml

4

0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 8 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 2 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  5 ei havaittu 5 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 8 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 12 0,70 12 0,67    
alumiini mg/l 1 0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 14 0,064 14 0,069   <0,50
hiilidioksidi mg/l 8 0 8 0    
kloori, kokonais  mg/l 14 0,33 15 0,34    
kloori, vapaa mg/l 14 ei todettu 15 ei todettu    
kloridi mg/l 4 1,4 4 1,4   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,80 9 0,75    
kokonaiskovuus odH 9 4,5 9 4,2    
mangaani mg/l 5 ei todettu 5

ei todettu

  <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,024 1

<0,024

<0,10  
pH   12 8,3 12 8,4 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 0,02 9 <0,02   <0,2
sameus FTU 10

0,13

10 0,19   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 4 49 4 45   <250
sähkönjohtavuus mS/m 12 18,4 12 17,5   <250
TOC-arvo mg/l 15 1,7 15 1,7   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  5 <2 5 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  4 0,7 4 0,7   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Syyskuu 2020

 

 Linnanmaa

Kuivasranta

Kaijonharju

Kontinkangas

Kastelli

Pikisaari

Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 2 ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,020 0,058 0,043 <0,01

0,011

0,062 <0,5  
rauta µg/l 31 22 19 13 12 38   <200
mangaani µg/l 7,0 7,1 9,0 7,7 2,5 8,3   <50
ammonium mg/l <0,01 <0,01 0,040 0,052 0,019 0,018   <0,50
pH   8,1 8,3 8,3 8,5 8,3 8,0 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,19 0,16 0,19 0,23 0,18 0,20   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 190 170 210 210 160 210   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksi7
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,75 4,2
minimi 0,64 3,6
maksimi 1,11 6,2


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,31
minimi 0,25
maksimi 1,8

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,13
minimi ei todettu
maksimi 0,26


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.