kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Kesäkuu 2021 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml

6

0 6 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 10 0 10 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 18 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 10 0 10 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 11 0,71 11 0,71    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 13 0,06 13 0,07   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 <1 9 <1    
kloori, kokonais  mg/l 13 0,30 13 0,32    
kloori, vapaa mg/l 13 ei todettu 13 ei todettu    
kloridi mg/l 3 1,3 3 1,4   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,89 9 0,86    
kokonaiskovuus odH 9 5,0 9 4,8    
mangaani mg/l 5 <0,02 5

<0,02

  <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,05 1

<0,05

<0,10  
pH   11 8,3 11 8,4 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 0,04 9 0,03   <0,2
sameus FTU 9

0,20

10 0,28   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 3 53 3 49   <250
sähkönjohtavuus mS/m 11 20,2 11 19,3   <250
TOC-arvo mg/l 14 1,7 14 1,8   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  5 <2 5 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  3 0,6 3 0,7   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Kesäkuu 2021

 

 Linnanmaa

Talvikangas

Perävainio

Kontinkangas

Metso-kangas

Heikinharju

Talousveden laatuvaati-mukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0

0

0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu 5   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,049 0,040 0,082 <0,01

0,039

0,040 <0,5  
rauta µg/l 48 35 18 22 20 44   <200
mangaani µg/l 16 21 12 12 20 18   <50
ammonium mg/l <0,01 0,035 0,016 0,047 0,042 0,020   <0,50
pH   8,3 8,4 8,5 8,6 8,5 8,3 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,17 0,18 <0,15 0,21 0,15 0,18   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 200 200 190 190 200 200   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,79 4,4
minimi 0,68 3,8
maksimi 1,04 5,8


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,31
minimi 0,23
maksimi 0,40

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,11
minimi ei todettu
maksimi 0,27


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.