kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Joulukuu 2022 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml

4

0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 9 0 9 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 ei havaittu 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 9 0 9 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 14 0,71 14 0,70    
alumiini mg/l 1 0,02 1 0,04   <0,2
ammonium mg/l 14 0,06 14 0,07   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 <1 9 <1    
kloori, kokonais  mg/l 14 0,32 14 0,32    
kloori, vapaa mg/l 14 ei todettu 14 ei todettu    
kloridi mg/l 4 1,3 4 1,2   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,67 9 0,65    
kokonaiskovuus odH 9 3,8 9 3,6    
mangaani mg/l 5 <0,02 5

<0,02

  <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,02 1

<0,02

<0,10  
pH   14 8,3 14 8,3 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 8 0,04 8 0,04   <0,2
sameus FTU 8

0,17

8 0,23   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 4 32 4 32   <250
sähkönjohtavuus mS/m 14 15,3 14 15,1   <250
TOC-arvo mg/l 13 1,5 12 1,4   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  4 1,0 4 1,0   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Joulukuu 2022

 

 Linnanmaa

Nuottasaari

Kuivasjärvi

Kontinkangas

 

 

Talousveden laatuvaati-mukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos     vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0  

 

0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml1 3 ei havaittu ei havaittu ei havaittu       *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0       0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,031 0,042 0,075 <0,01

 

  <0,5  
rauta µg/l 42 50 46 27       <200
mangaani µg/l 19 14 16 18       <50
ammonium mg/l 0,046 <0,01 0,026 0,076       <0,50
pH   8,2 8,2 8,2 8,1     <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,28 0,32 0,23 0,26       **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5       **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton       **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

      **)
sähkönjohtavuus µS/cm 150 150 150 150       <2 500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,82 4,6
minimi 0,66 3,7
maksimi 1,05 5,9


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,25
maksimi 0,43

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,12
minimi ei todettu
maksimi 0,28


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.