kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Heinäkuu 2020 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml

5

0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 11 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 ei havaittu 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  7 ei havaittu 6 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 11 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 14 0,69 14 0,67    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 14 0,064 14 0,066   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 0 9 0    
kloori, kokonais  mg/l 15 0,32 14 0,31    
kloori, vapaa mg/l 15 ei todettu 14 ei todettu    
kloridi mg/l 4 1,7 4 1,6   <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,85 9 0,80    
kokonaiskovuus odH 9 4,8 9 4,5    
mangaani mg/l 4 <0,02 4

ei todettu

  <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,024 1

<0,024

<0,10  
pH   14 8,3 11 8,5 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 <0,02 9 <0,02   <0,2
sameus FTU 9

0,18

9 0,24   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 4 55 4 51   <250
sähkönjohtavuus mS/m 14 19,8 14 18,8   <250
TOC-arvo mg/l 14 1,7 14 1,9   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  4 0,6 4 0,6   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Kesäkuu 2020

 

 Linnanmaa

Heikinharju

Talvikangas

Kontinkangas

Metsokangas

Perävainio

Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu 8 1 ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,094 0,043 0,018 <0,01

0,023

0,048 <0,5  
rauta µg/l 40 39 22 16 28 21   <200
mangaani µg/l 14 13 12 3,9 17 5,9   <50
ammonium mg/l 0,011 0,011 0,041 0,048 0,035 0,026   <0,50
pH   8,3 8,3 8,4 8,5 8,3 8,6 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,21 0,19 0,19 0,24 0,22 0,25   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 180 180 180 180 180 180   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksi7
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,75 4,2
minimi 0,64 3,6
maksimi 1,11 6,2


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,31
minimi 0,25
maksimi 1,8

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,13
minimi ei todettu
maksimi 0,26


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.