Tulevaisuuden liete

Hankintasopimus ei toteudu

Oulun Vesi kilpailutti jätevesilietteen käsittelyn hankinnan ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi VRJ Pohjois-Suomi Oy, joka valittiin palveluntuottajaksi teknisten liikelaitoksen johtokunnan päätöksellä.

Hankintapäätöksestä jätettiin valitus markkinaoikeuteen, joka päätyi kumoamaan tehdyn hankintapäätöksen. Syynä oli virheellinen hankintailmoitus, eli hankintamenettelyssä tapahtunut virhe. Markkinaoikeuden päätöksen seurauksena hankintamenettely on keskeytetty. (MAOn päätös: Nro 133/20, Dnro2079/42)

Jätevesilietteen käsittelyä jatkaa toistaiseksi Operon Finland Oy nykyisen, vuoteen 2024 asti voimassa olevalla sopimuksella. 

Graafinen kuva kierrätyksestä

Yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Sara Alanärä
p. 044 703 3851

sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi