Vesimittareiden vaihto

Kiinteistöjen vesimittarit (ø ≤40 mm) vaihdetaan noin 10 vuoden välein, suuremmat mittarit viiden vuoden välein toimintavarmuuden ja mittaustarkkuuden takaamiseksi.

Vaihtotyöt ohjelmoidaan kiinteistöjen käyttöönottoajankohdan perusteella, ja vaihtoajankohdasta sovitaan kiinteistön omistajan kanssa etukäteen.

Mittarin vaihtotyö kestää noin puoli tuntia, eikä siitä aiheudu kiinteistön omistajalle kustannuksia.

Asiakkaan epäillessä mittarin näyttävän väärin, vaihdetaan se uuteen ja vanha vesimittari toimitetaan tarkistusmittaukseen.

Mittarin ikääntyessä ja mittauskoneiston herkkyyden vähentyessä, alkaa mittari yleensä näyttää liian pieniä kulutuslukemia. Sallittu mittausvirhe on ± 5%.

Jos tarkistuksessa havaitaan mittausvirheen olevan sallitussa rajoissa, lähetetään asiakkaalle palveluhinnaston mukainen lasku.

Muussa tapauksessa hyvitys tai lisälasku määritellään erillisen laskentakaavan perusteella, eikä mittarin vaihtoa laskuteta.