Vuosikertomukset - Annual reports

Jouni Lähdemäen kuva.

Johtajan katsaus 2021

Olemme eläneet lähes kaksi vuotta poikkeuksellista koronan varjostama aikaa. Oulun Vesi kykeni kuitenkin tuottamaan vesihuoltopalvelut laadukkaasti ja toimintavarmasti koko toimintavuoden ajan. Vesihuollon kriittiset toiminnot talousveden valmistuksesta jätevedenpuhdistukseen onnistuttiin hoitamaan varautumistoimien ansiosta myös tässä poikkeustilanteessa.

Henkilöstö noudatti sitoutuneesti suojamaskeista, hygieniasta ja turvaväleistä sekä lähikontakteista annettuja ohjeita. Koronapandemia toi mukanaan myös hyviä uusia käytäntöjä, joita henkilöstö on ottanut käyttöön työn tehostamiseksi.

Lue koko johtajan katsaus >

Verkostojen suunnittelu ja rakennuttaminen,  Verkostojen suunnittelu ja rakennuttaminen

Verkoston ylläpito.  Verkoston ylläpito 

Vedentuotanto.  Vedentuotanto

Jätevedenpuhdistus.  Jätevedenpuhdistus

Vuosikertomuksen kansikuva.

Visio

Oulun Vesi tuottaa edistyksellisiä, vastuullisia ja kustannustehokkaita vesihuoltopalveluja, jotka ovat maan parhaat.

Strategiset päämäärät 


1. Laadukkaan ja toimintavarman vesihuoltopalvelun tuottaminen asiakkaille kilpailukykyiseen hintaan
2. Asiakastyytyväisyyden parantaminen parhaiden tasolle asiakaslähtöisiä palveluja ja toimintatapoja kehittämällä 
3. Vedenhankinnan turvaaminen kaikissa tilanteissa 4. Verkosto- ja vesilaitosomaisuuden toimintakunnon ja arvon säilyttäminen riittävillä saneeraus- ja ylläpitotoimilla
5. Ympäristövastuulliset ja energiataloudelliset ratkaisut vesilaitostoiminnassa kaupungin ympäristöohjelman mukaisesti.
6. Oman toiminnan tehokkuuden kehittäminen sekä henkilöresurssien ja osaamisen turvaaminen.