Vuosikertomukset - Annual reports

Kuva Jouni Lähdemäestä.

Johtajan katsaus 2019

Oulun Vesi on jälleen tuottanut vesihuollon palvelut laadukkaasti ja toimintavarmasti Oulun alueen lähes 200 000 asukkaalle sekä alueen palvelu- ja teollisuuslaitoksille. 

Oulun Vesi saavutti vuodelle 2019 asetetut sitovat taloudelliset tavoitteet erinomaisesti ja pääosin myös kaikki toiminnalliset tavoitteet

Lue koko johtajan katsaus >

Verkostojen suunnittelu ja rakennuttaminen,  Verkostojen suunnittelu ja rakennuttaminen

Verkoston ylläpito.  Verkoston ylläpito 

Vedentuotanto.  Vedentuotanto

Jätevedenpuhdistus.  Jätevedenpuhdistus

Vuoden 2019 vuosikertomuksen selattava versio

Kuva vuosikertomuksesta.

Visio

Oulun Vesi tuottaa edistyksellisiä, vastuullisia ja kustannustehokkaita vesihuoltopalveluja, jotka ovat maan parhaat.

Strategiset päämäärät 


1. Laadukkaan ja toimintavarman vesihuoltopalvelun tuottaminen asiakkaille kilpailukykyiseen hintaan
2. Asiakastyytyväisyyden parantaminen parhaiden tasolle asiakaslähtöisiä palveluja ja toimintatapoja kehittämällä 
3. Vedenhankinnan turvaaminen kaikissa tilanteissa 4. Verkosto- ja vesilaitosomaisuuden toimintakunnon ja arvon säilyttäminen riittävillä saneeraus- ja ylläpitotoimilla
5. Ympäristövastuulliset ja energiataloudelliset ratkaisut vesilaitostoiminnassa kaupungin ympäristöohjelman mukaisesti.
6. Oman toiminnan tehokkuuden kehittäminen sekä henkilöresurssien ja osaamisen turvaaminen.