Ylikiiminki

Ylikiimingin verkostovesien viranomaisvalvonnan tulokset

Lokakuu 2022

Joloskylä

Arkala

Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet
STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017
Määritykset yksikkö tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli  mpn/100 ml 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 1 2   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
           
rauta µg/l <2,5 <2,5   <200
mangaani µg/l <0,2 <0,2   <50
ammonium mg/l <0,01 <0,01   <0,50
pH   8,0 7,7 <9,5 6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomautet-
tavaa
ei huomautet-
tavaa
  **)
sähkönjohtavuus µS/cm 120 98   <2500
           
           

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia  

Alueen talousveden kokonaiskovuus

  mmol/l °dH

keskiarvo

0,36

2,0

minimi

0,19

1,1

maksimi

0,50

2,8


 Alueen talousveden fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,1
minimi <0,1
maksimi <0,1

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l
 

 Alueen talousveden syövyttävyysindeksi

   
keskiarvo 6,2
minimi 3,0
maksimi 11,7

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) ohjearvo>1,5