Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Ympäristösivuiltamme löydät tietoa talousveden ja puhdistetun jäteveden laadusta, ympäristöön liittyvistä hankkeistamme sekä meneillään olevista projekteistamme ja hankkeistamme.

Kaunis kuva järveltä